Синдикатите започват национална подписка за увеличение допълнителното заплащане на нощния труд

На 7-ми октомври, Световния ден за достоен труд, КТ "Подкрепа" обяви, че съвместно с  КНСБ ще започне национална подписка от името на българските синдикати сред работещите в България, както и сред гражданите, за увеличение допълнителното заплащане на нощния труд, ограничаване на неговото полагане само в производства с непрекъсваем производствен процес, промяна в механизма за сумираното изчисляване на работното време и гарантиране реалното отчитане и заплащане на извънредния труд.

Инициативата е продължение на дългогодишната кампания на КТ „Подкрепа“, съвместно със СФСМВР и БЛС, „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, доразвита в партньорство с КНСБ.

Сегашната стойност от 0,25 лв. на час на допълнителното възнаграждение за нощен труд е определена през 2007 година при минимална работна заплата за страната от 180 лева. Така една нощна смяна излиза с 1,75 лева отгоре /8*0,25/. Сумата не е променяна от 11 години. С нощен труд са заети над 400 000 души в България.
 

През април миналата година КТ "Подкрепа" почна кампания за ограничаване на полагането на нощен труд.

 Според Световната здравна организация той трябва да се ограничи значително, защото трайно уврежда здравето на работещите. В следствие на нощния труд произлизат много физиологични и здравни проблеми - умора, повишаване на заболяемостта и отсъствията от работа , увеличаване на инцидентите, трудовите злополуки и текучеството на работната сила , социална изолация, повишаване честотата на разводите, търсене на работа в чужбина - сериозни демографски проблеми
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар