Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН

Скъпи приятели!

Както знаете на 20 ноември предвиждаме да проведем практически семинар в Бургас:

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството.

с лектор: Теодор Тодоров. 

Семинарът ще бъде изцяло с практическа насоченост, с много примери и решаване на конкретни казуси.

 

Тъй като всички сме притеснени от тревожната и динамична обстановка, породена от Covid-19, днес Ви информираме, че ще има възможност семинарът да се гледа ОНЛАЙН.

Направихме техническа подготовка да заснемем и да излъчваме пряко провеждането му чрез платформата Webex

Ако решите да се включите онлайн, Вие няма да бъдете само статични зрители, но и ще имате възможност да участвате  с Вашите въпроси и решения по конкретните казуси. Преди деня на провеждането ще получите линк за участие. Семинарът ще се излъчва пряко и няма да се записва.

 

Още за семинара:

Временните разлики и възникващите от тях пасиви или активи по отсрочени данъци са най-недолюбваното или най-неразбираемото нещо за нас, счетоводителите. Ето защо решихме да направим учебен курс, с изключително практическа насоченост. На него на разбираем език ще си изясним:

  • Какво всъщност са временните разлики ?
  • Кое налага да се занимаваме с тях ?
  • Как се определят и какви ефекти пораждат ?
  • Как да ги осчетоводяваме, използвайки балансовия метод?
  • Как се правят финансовите изчисления в счетоводството - дисконтиране на парични потоци, настояща стойност, ефективен лихвен процент
  • Какво е тяхното приложение -  за оценка на кредити, лизинги, концесии, провизии за персонал....

Място и дата на провеждане:
Бургас,20 ноември 2020 г., петък
Започваме в 09:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 2 или онлайн от Вашия компютър

Продължителност: 4 часа

За лектора:

Теодор Тодоров  е магистър по Счетоводство и контрол. От 2000 г. работи в групата "ФИКАДЕКС-България" - специализирано счетоводно предприятие, обслужващо малки и средни предприятия, собственост предимно на чужденци. От 2010 г.изпълнява длъжността "Одитор". Клиентите с които работи са предимно от отраслите строителство, търговия, земеделие и туризъм

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 99 лв.

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар