Семинари в София през м. юни, организирани от Ековис България

- Прилагате ли СИДДО?
- Искате ли да научите повече за новия закон за мерките срещу изпирането на пари?
- Вашата дейност включва ли дистанционни продажби, продажби на стоки по електронен път, предоставяне на услуги по електронен път и режим MOSS ?

Ако отговорите поне с едно ДА, тогава със сигурност ще представляват интерес за Вас семинарите, организирани от НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС:

ПРОГРАМА МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

Лектори:

Иван Антонов – завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Място на провеждане:

новооткрития учебен център на сдружението
гр. София, ул.“Твърдишки проход“ 23, ет.3, офис 9
Започваме в 9.30ч.
Продължителност – 8 часа

 

15 юни 2018 г.

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Акценти

1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
2. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.
3. Място на стопанска дейност съгласно СИДДО.
4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
5. Пасивни доходи и СИДДО(лихви, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения и др.).
6. Печалби от стопанска дейност.
7. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

Повече подробности за програмата и условията за записване прочете ТУК


22 юни 2018 г.

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА(ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 май 2015 г.

Акценти

1. Въведение.
2. Обхват на новата регулация.
3. Оценка и анализ на риска - критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.
4. Текущ мониторинг.
5. Разкриване на информация.
6. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
7. Санкции.

Повече подробности за програмата и условията за записване прочете ТУК26 юни 2018 г.

ДДС ПРАВИЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, РЕЖИМ MOSS(обслужване на едно гише), ПРИЛАГАЩ СЕ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА.

Акценти

1. Уводна част.
2. ДДС правила при дистанционни продажби.
3. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“ ).
4. Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейски съюз.

Повече подробности за програмата и условията за записване прочете ТУК


Ако имате нужда от по-продължително съдействие при решаването на данъчни казуси, можете да се обърнете към екипа на Ековис България, който се състои от висококвалифицирани специалисти с международен опит.

Лице за контакт:Атина Мавридис
E mail: atina.mavridis@ecovis.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар