Самоосигуряване или трудов договор – предимства и недостатъци.

гост автор: Красимира Нечева

Много от нас доста пъти са били изправени пред избор дали да се самоосигуряват, или да бъдат осигурявани по трудов договор.

При двама съдружници наример, е възможно да решим единия от нас да не бъде вписан като съдружник, а да изпълнява дейност в дружеството по трудов договор. Или работейки по трудов договор, планирам да започна да предлагам услугите си на същото дружество, което в момента е мой работодател, но под формата на предоставяне на услуги, от името на мое дружество или като свободна професия.

Важно е обаче преди да пристъпим към учредяване на дружество, през което да извършваме дейността си, да обмислим какви биха могли да са преимуществата на самоосигуряването и съответно до какви негативни последици би довел този вариант на осигуряване в сравнение с трудово и приравнено на него правоотношение.

Ако планирам да създам няколко дружества например, драстично по-евтино е да се самоосигурявам. Ако пък ми предстои да изляза по майчинство, определено по-добра опция е сключване на трудов договор, ако имам тази възможност.


Тук са синтезирани някои от положителните и отрицателни страни на осигуряването като СОЛ:

 

Предимства на СОЛ
1. За момента самоосигуряването остава най-евтин начин да се осигурявам за пенсия при зачитане на пълен месец осигурителен стаж.


2. Не съм зависим от осигурител, който внася вноските от мое име – може да се окаже, че осигурителят ми не внася изобщо дължимите осигуровки в НАП, което за момента рефлектира единствено при вноските за ДЗПО, но не e ясно след време какво ще се промени в законодателството и дали няма да има други последици за осигуреното лице. Когато съм СОЛ вноските ми са внесени по ЕГН и на практика осигурителните ми права зависят изцяло от мен самия.


3. Имам право да избирам да бъда ли осигурен за фонд ОЗМ, докато при трудов договор нямам това право.


4. Осигурен съм и ми се зачита осигурителен стаж, без да съм задължен да внасям данък по ЗДДФЛ (при ТД е неизбежно), освен ако не си изплащам възнаграждение за личен труд в дружеството.


5. Мога да полагам труд в много дружества, като се осигурявам по избор само в едно от тях, при трудовия договор се осигурявам винаги, независимо колко договора имам – до размера на максималния осигурителен доход, разбира се.


6. Ако съм пенсионер съм задължен да внасям само здравни осигуровки, докато при трудово правоотношение дължа осигуровки за всички задължителни осигурителни рискове.


Недостатъци на СОЛ
1. Ако дейността ми е намаляла, не мога да намаля по никакъв начин сумата, върху която се осигурявам, дори на практика да нямам никакъв доход, докато при трудов договор, мога да намаля работното си време и по този начин да намалее и осигурителната тежест.


2. Нямам право да се осигурявам за фонд Безработица и да получавам обезщетение от бюрото по труда, дори и да полагам труд в дружеството, за който получавам възнараждение.


3. Ако фирмата ми има наети лица и продължава да извършва дейност докато съм в отпуск за гледане на дете до 2 г., не мога да получавам обезщетение по чл. 53 от КСО. Вариантът е да си назнача външен управител или да впиша съдружник (да продам част от дяловете си на друго лице, като създам ООД), който да движи управленската ми дейност – сключване на договори в контрагенти, с персонала, прекратяване на договори, подписване на отчети и т.н.


4. При трудово правоотношение ако то бъде прекратено, след приключване на платеното майчинство (детето навършва 2 годинки), дори да нямам никакъв друг стаж, периодът в майчинство ми е достатъчен, за да се регистрирам като безработен и получавам обезщетение за безработица. Съответно при самоосигуряването, нямам тази възможност.


5. Ако получавам месечен доход под формата на възнаграждение за личен труд, имам задължение да подавам задължително годишна данъчна декларация, докато при трудовия договор дружеството извършва годишно изравняване и не е необходимо подаването на декларация, при доход единствено от трудови и приравнени на тях правоотношения.


6. По-големи разходи за банкови такси при внасяне на осигуровки - за всеки отделен СОЛ са три отделни платежни по фондове и по ЕГН на лицето, а за дружеството общо за всички работещи. Особено ако става въпрос за фирма, неподдържаща банкова сметка, то месечния разход за осигуровки на всеки СОЛ чрез вноска директно по сметката на НАП възлиза на 9 лв.


7. Ако ми е важно, да ми се натрупва трудов стаж по определена професия, това няма как да се случи при самоосигуряването.

Видно е, че има доста разлики и в зависимост от целта, която искаме да постигнем, следвайки бъдещите си планове, преди да пристъпим към извършване на самостоятелна дейност е добре да обмислим какви са възможностите ни и кой вариант на осигуряване да изберем. Най-странния за мен момент остава - жена престрашила се да прави собствен бизнес, наела дори персонал на трудов договор, в колко неизгодна позиция е поставена, попадайки в позицията на майка. . . . .

 

----------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и бизнес консултации

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Соня 2021-02-19 20:34:03

  Здравейте!
  За хора , които се занимават с МЛМ по какъв начин трябва да се осигуряват, за да си плащат данък и да имат и стаж ?

 2. Avatar
  Светослав Бацоев 2018-08-03 09:53:58

  \\\"При двама съдружници наример, е възможно да решим единия от нас да не бъде вписан като съдружник, а да изпълнява дейност в дружеството по трудов договор.\\\"

  Какъв е проблема да си остане вписан като съдружник, и пак да бъде назначен по трудов договор?

Напиши коментар