Разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените от 25 декември 2021 г.

От началото на годината за лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), е достъпна справка на интернет страницата на института за разпорежданията, постановени за преизчисляването на техните пенсии.

Разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените от 25 декември м.г. са публикувани в рубриката За клиента/Полезна информация, както и в менюто Често задавани въпроси на началната страница на сайта на института.

Разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените от 25 декември 2021 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар