Размери на помощите от Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.01.2017 г.:

В Държавен вестник бр.98 от 9 Декември 2016 г. е обнародван Законът за бюджета на Република България за 2017г. Какви са размерите на помощите при бременност, раждане и за отглеждане на деца  от Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.01.2017 г.:
 
 • Средномесечният  доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 400 лв. / чл. 61. ал. 1/

 

 • Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва: / чл. 61. ал. 2/

1. за семейство с едно дете – 37 лв.;

2. за семейство с две деца – 85 лв.;

3. за семейство с три деца – 130 лв.;

4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

 

 • Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв. / чл. 61. ал. 3/

 

 • Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1. / чл. 61. ал. 4/

 

 • Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 150 лв. / чл. 61. ал. 5/

 

 • Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва: /чл. 61. ал. 6/

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

 

 • Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв./чл. 61. ал. 7/

 

 • Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 6, т. 1. чл. 61. ал. 8

 

 • Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв. /чл. 61. ал. 9/

 

 • Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 1200 лв. за всяко дете. /чл. 61. ал. 10/

 

 • Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 2880 лв./ чл. 61. ал. 11/

 

 • Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва /чл. 61. ал. 12/:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

 

 • Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:/ чл. 61. ал. 13/

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  Надето 2020-04-23 17:49:11

  Здравеите ас имам 6 деца а помощ неми пускат за тех взимам само децки и на едното майчинство мога ли за тех като многодетна маика да зема и помощ

 2. Avatar
  Tania 2017-11-09 09:36:26

  Здравейте! Моят син е на 12 години и му предстои слухопротезиране!
  Може ли някой да ми каже дали има право на помощи!
  Аз съм безработна и разведена, но бащата не внася издръжката на детето! Как да постъпя, за да получа помощ от държавата!? Благодаря!

 3. Avatar
  Илияна Гърковянова 2017-02-22 14:47:14

  Здравейте!Моят син е с телково решение за една година.Дали са му 50%.Решението е в сила от 01.12.2017г.Но според мен ние сме се явили за усложнение на бронхиална астма още 2016г.На решението което получих от Социални грижи в община Люлин ми пише,че срока на помоща от 350 лв е от 01.01.2017г до 31.12.2017г.Защо ми ощетяват детето с един месец? Това са 350лв който ще отидат в нечий друг джоб.Към кого да се обърна за справка?Според мен нещо е объркано.С уважение.

 4. Avatar
  Илияна Гърковянова 2017-02-22 14:47:14

  Здравейте!Моят син е с телково решение за една година.Дали са му 50%.Решението е в сила от 01.12.2017г.Но според мен ние сме се явили за усложнение на бронхиална астма още 2016г.На решението което получих от Социални грижи в община Люлин ми пише,че срока на помоща от 350 лв е от 01.01.2017г до 31.12.2017г.Защо ми ощетяват детето с един месец? Това са 350лв който ще отидат в нечий друг джоб.Към кого да се обърна за справка?Според мен нещо е объркано.С уважение.

 5. Avatar
  Вяра Иванова 2017-01-05 21:43:58

  Здравейте!
  През месец декември 2016 служители на Агенцията за социално подпомагане ми съобщиха, че ще има и промяна за място на подаване на документите. Казаха ми, че очакват за еднократна помощ при раждане да може да се подават документи и по настоящ адрес.
  Това така ли е?
  Благодаря!

Напиши коментар