Работа през официални празници

автор: Ваня Иванова

Независимо, че на официален празник се почива, има случаи, когато поради непрекъснат производствен цикъл или пък дежурство , следва да се работи.  За работата си в този ден работникът следва да  получи двойно възнаграждение:

Трудово възнаграждение за работа през официалните празници

За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение(Чл. 264 Кодекса на труда)

Например, ако  едно лице по график е дежурно на 06.09.2016 и е на работа,но  почива друг ден през месеца, така че да няма извънреден труд,  във фиша му за септември трябва да  има отделно допълнително начисление за работа на официален празник:

Отработени дни: 20

Основна заплата: 1000лв.

Клас:30 лв.

Доп. възн.за работа на официален празник:  51.50лв. (1030/20 дни)

 

Ако обаче този един ден се яви извънреден труд, освен доп. възнаграждение за работа на празник, ще получи и допълнително възнаграждение за извънреден труд на празници

Заплащане на извънредния труд

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;

4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.( Чл. 262 Кодекса на труда)

Т.е 100% увеличение върху 51.50 лв, за това, че е извънреден труд през празник

Фишът му за месец септември би следвало да изглежда така:

Отработени дни: 20

Основна заплата: 1000лв.

Клас:30 лв.

Доп. възн.за работа на официален празник:  51.50 лв.  (1030/20дни- още едно възнаграждение)

Извънреден труд през празник:  8часа - 103лв.(51.50*2 - със 100% увеличение заплащане на извънредния труд)

 

С индивидуалния трудов договор може изрично да се изключи възможността за полагане на:

1. извънреден труд;

2. нощен труд;

3. труд по време на национални празници.

 

Как се изчислява допълнителното възнаграждение :

За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго.(Чл. 7.НСОРЗ)

Документиране

За полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. (чл. 15. (1)НРВПО)

Съгласието за полагане на извънреден труд от майките с деца до 6-годишна възраст, от майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, и от трудоустроени работници и служители се дава в писмена формаза всеки отделен случай.(Чл. 16.НРВПО)

В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд. (Чл. 18. (1) НРВПО)

Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец. Чл. 18. (2) НРВПО


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

13 Коментари

 1. Avatar
  Санара 2023-05-12 10:57:46

  Здравейте,
  Работя на постоянен трудов договор на 8 ч. работно време от понеделник до петък. Работодателя още в самото начало ни предупреди, че има междуфирмена политика празниците , които са 1 Май и 24 Май , и които ако се паднат по време на работната седмица трябва да работим на тези дни, като няма да ни се плати двойна надница , а само тази която ни се полага. Никъде в договора, обаче не е описано, че именно тези дни са работни, нито ни карат да подписваме допълнителни споразумения или заповеди, нито сме се подписали, че сме съгласни с тяхна междуфирмена политика, където никъде не е описана. В такъв случай редно ли е това и работодателя в правото ли си е да изисква от нас на тези празници да работим, като ни се заплати само надника по договора, който ни е?

 2. Avatar
  Стоянова 2022-07-08 14:56:21

  Работя по договор на 7ч но по график съм на 12ч.изплащат ни 10ч празничен .Питала съм ги защо е така . Отговора им беше при нас празника е21ч.Правилно ли е да работиш 12ч. А да плащат 10ч

 3. Avatar
  Ваня Чукалова 2021-11-26 02:39:15

  През месец септември бяхме на работа и 2 та празника на 12 работни часови смени.Получих заплата по малка от октомври месец с 1 извънреден ден при въпроса защо се отговори,че работят с таблици.Нормално ли е това.

 4. Avatar
  Михайлова 2020-09-23 23:00:53

  Ако работодателят ви уведоми, че заради септемврийските празници 7ми и 22ри тази година, ще получите по-малка заплата, защото в месеца имате 2 дни по-малко положен труд-правилно ли е?
  Другото му предложение е, да си избере други 2 свободни дни до края на тази година, за да не ви ощетява финасово с 2 дни от месеца. И изобщо не става дори въпрос за двойна надница.
  Какви са правата на служителя и работодателя в гореизложената ситуация?

 5. Avatar
  Георго 2019-04-17 01:44:06

  Здравейте,

  Ако в трудовия договор е записано че не се плаща двойно на национални празници това законно ли е? Имам предвид дали може да се поиска заплащане със задна дата, от когато е сключен договорът? И дали това е проблем за компанията защото всички договори са по този начин.

 6. Avatar
  Георги Георгиев 2018-09-12 21:19:48

  От систематическото тълкуване на разпоредбите на чл. 264 и чл. 262 КТ следва, че при нормално работно време възнаграждението за работа на официален празник по график е най-малко в двоен размер на уговореното трудово възнаграждение. Следователно, когато трудът е положен по изключение извън утвърдения график, удвоеният размер на надницата за работа на официален празник при нормално работно време трябва да се удвои още веднъж поради това, че трудът е извънреден. Така се получава, че за извънреден труд, положен на официален празник, минималното трудово възнаграждение трябва да бъде поне в четворен размер на уговореното в трудовия договор2.

 7. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-09 22:36:58

  Това не е вярно. Независимо че работите на график и на този ден се пада да работите, трябва да получите още един надник за това, че сте работили на празник.

 8. Avatar
  Костадинова 2017-09-06 22:26:47

  Започнах нова работа на която съм на работни смени 2 на 2 с включени дневни + нощни смени по 12ч смяна .
  Общо 16 работни дни за месец септември.
  Попитах работодателя ми относно двойната надница на национален празник, която е регламентирана в Трудовия кодекс да ми се изплати,и те ми отвърнаха че не се заплащат допълнително, защото те били според графика Ни.
  Може ли да ми обясните това ?

 9. Avatar
  Попова 2017-05-24 17:59:53

  Здравейте. Работя като мед.лаборант. След официален празник задължително ли е да се ползва свободен ден т.е почивка.

 10. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-30 19:42:33

  Къде видяхте четворен размер в чл. 264?
  Чл. 264. За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Вижте първия пример. За работата на празник и ползването на компенсация трябва да има заповед на работодателя.

 11. Avatar
  Анна Иванова 2017-04-28 12:19:18

  Здравейте,

  Работя на постояннен трудов договор, нормално работно време. Работодателят иска да работим на 1Май, като ни разрешида ползваме като компенсация (почивка) отработените часове. Не е ли нередно това? В КТ чл.264 виждам, че се дължи надница в четворен размер и не намирам нищо за 1 ден почивка като компенсация.

  Предварително благодаря за съвета

 12. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-17 16:48:37

  Чл. 10. от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.

 13. Avatar
  Маркова 2017-04-17 10:08:34

  Как се заплаща разположението по време на републиканските празници,т.е когато работника не е на работа, а ще бъде повикан ако се наложи?Питам само за времето на разположение, а не в случай, че е положил извънреден труд.

Напиши коментар