Работа на 05 и 23 септември

автор: Ваня Иванова

Покрай многото почивните дни  през месец септември, отново възниква въпросът как следва да се заплати на едно лице, ако работи  на 05 или 23 септември.

Първо нека да уточним:

 през месец септември има само 2 Официални празника- определени са в чл. 154 от Кодеса на труда:

6 септември - Ден на Съединението;

22 септември - Ден на Независимостта на България;

Министерският съвет може да обявява и други дни еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да бъде по-голяма от 48 часа, а продължителността на седмичната почивка - по-малка от 24 часа. /чл. 154 ал 2 КТ/

С Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г. Министерският съвет определи:

3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.

4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.

Следователно 05 и 23 септември са официални почивни дни, но не са официални празници. А 10 и 17 са официални работни дни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения.  Ако лице работи на 05 и 23 септември  и не почива съответно на 10 или 17 – за месеца следва да му се плати извънреден труд  в рамер на75 на сто - /за работа през почивните дни чл. 262 ал. 1 т. 2/

Пример: Ако лице работи на 05 и 06 септември, без да компенсира с почивка тези дни и без да е на сумирано изчисляване на раб. време/ , фишът му за месец септември би следвало да изглежда така:

Отработени дни: 20

Основна заплата: 1000лв.

Клас:30 лв.

Доп. възн.за работа на официален празник/ за 06.09/:  51.50 лв.  (1030/20дни- още едно възнаграждение)

Извънреден труд през празник / за 06.09/:  8часа - 103лв.(51.50*2 - със 100% увеличение заплащане на извънредния труд)

Извънреден труд през почивен ден / за 05.09/:  8часа – 90.13 лв.(51.50+51.50*75% - със 75% увеличение заплащане на извънредния труд)

 

Ако лицето е било в болнични на 05 и 06 септември, следва ли да работи на 10.09 ?

Естествено, че ДА. Болничните листове се издават в календарни дни и оправдават период на отсъствие само за работните дни, включени в болничния лист. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 10.09.2016 г. (обявен за работен), независимо че 05.09.2016 г. (обявен за неработен) е бил включен в календарния период, за който е бил издаден болничен лист.

Аналогично е и когато лицето е назначено след 06.09, например на 07.09 – 10.09 е нормален работен ден, независмо че на 05.09 не е бил на работа.

Как следва да се плати и документира работата през официален празник сме систематизирали в статията ни: Работа през официални празници


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар