Публикувано е Ръководство за обслужването на едно гише във връзка с ДДС.

На страницата на НАП е  публикувано Ръководство за обслужването на едно гише във
връзка с ДДС
.

Съдържанието включва  разяснения в контекста на новите промени, влизащи в сила от 1 юли, приложения със законодателни актове, данни по регистрацията и данни в справките-декларациите по режима за обслужване на едно гише 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар