Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по ЗДДФЛ

На страницата на НАП са публикувани утвърдените нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/:

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Рени Чакърова 2019-11-25 19:33:32

    Това е много добра информация за която благодарим!

Напиши коментар