Публикувана е за обществено обсъждане техническа спецификация за мобилна електронна идентификация

В Портала за обществени консултации https://www.strategy.bg е публикувана за обществено обсъждане Техническа спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID

Трансформацията на държавната администрация в дигитална изисква наличие на възможности за сигурно и надеждно установяване и проверка на самоличността на потребителите на електронни административни услуги. С оглед изграждането на технологична възможност за електронна идентификация чрез мобилно устройство, Министерството на електронното управление разработи техническа спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID. Предвид огромната важност на процеса по електронна идентификация за цялостното развитие на електронното управление в Република България, техническата спецификация се публикува за обществена консултация с цел отчитане на приноса и мнението на всички заинтересовани страни преди обявяването на обществената поръчка.

Създадената технологична възможност за електронна идентификация чрез мобилно устройство ще разреши дългогодишния проблем с липсата на широко разпространено, достъпно, сигурно, надеждно, лесно за използване и безплатно средство за електронна идентификация, удобно разположено в мобилно устройство.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар