Промяна в начина на отбелязване (избора) на обстоятелствата в т. 2 и т.3 на Приложение №9 след 17.07


Както вече НОИ ни информира, с Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване / бр. 40 от 2019 г/ са утвърдени новите образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които влизат в сила и ще се използват след 1 юли 2019г.

Няма промяна в реда и начина за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

От 15 до 17.07.2019 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни.

След 17.07.2019 г. ще се приемат данни само по новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.


В ZnamKak.com обновихме всички образци и декларации в разделите Майчинство и Болнични

За да знаеш повече.  И да ти е лесно!

 


По-съществена е промяната в смисъла и начина на отбелязване (избора) на обстоятелствата в т. 2 и т.3 на Приложение №9 във връзка с наличието на изискуемия осигурителен стаж за риска, съотв. временна неработоспособност/трудоустрояване или бременност и раждане.

Стар текст

2. “Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването, лицето има/няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.”
3. “Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.”

Нов текст:

2. “Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването, лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.”
3. “Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.”

Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
 

Внимание! В софтуера на НОИ се контролира  да е попълнена стойност "0" или "1" само в една от двете т.2 или т.3, като в другата точка следва да е попълнена стойност "9".

стойност "0"- когато е избрано, че лицето няма 6/12 месеца стаж
стойност "1" когато не е избрано (приема се, че лицето има 6/12 месеца стаж)
стойност "9".- т. 2/т.3 не е относима към осигурителния риск/попълва се при избран раздел II

 

Във Програмния продукт на НОИ версия 4/17.07 се постига тази логика, като при всяко от двете обстоятелства в т. 2 и 3 има допълнителна отметка 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Роза Бакалска 2019-07-21 14:37:54

    Поредната подигравка с хората. Коя е първата отметка при така направеното приложение? Квадратчето поставено отляво, според мене изобщо не е както трябва. Каква е била идеята не мога да ги разбера. И на мене ми върнаха два болнични в петък, при това с трудов стаж.

  2. Avatar
    Schet 2019-07-18 19:45:52

    Поредните промени...?!

Напиши коментар