Промени в програмен продукт на НАП "Трудови договори"в сила от 01.08.2016

Измененията и допълненията са свързани с длъжности и професии от системата на образованието и народната просвета.

На страницата на НАП в понеделник, беше публикувана  нова версия на  програмния продукт "Трудови договори". Актуализацията е свързана с нови и променени длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.

Измененията и допълненията са свързани с длъжности и професии от системата на образованието и народната просвета.

Със заповед РД01-489/28.07.2016 на Министъра на труда и социалната политика са утвърдени:

-  списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011г.

- списък на длъжности от НКПД , 2011 г. с променени наименования

- списък с длъжности, които отпадат отт НКПД, 2011

Промените влизат в сила от 01.08.2016.

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от страницата на МТСП


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар