Промени в осигуряването от 01.04.2022 г.

В Държавен вестник Брой: 18, от дата 4.3.2022 г. са обнародвани

 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
 • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Какви са основните промени в сила от 01.04.2022 г.

 

Минимална работна заплата: 710 лв.

Осигуровки:

Запазва се размерът на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица

Месечния осигурителен доход за 2022 г.:

от 1 април до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

Размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.:

от 1 април до 31 декември съгласно Приложение № 2А.

 За 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:
 

 от 1 април до 31 декември – 1775 лв.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2022 г. е 8 на сто.

Обезщетения:

Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:
от 1 април до 31 декември:
а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

 от 1 април до 31 декември – 710 лв.

Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. – 540 лв.

 

Относно неплатения отпуск

 Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

10 Коментари

 1. Avatar
  Цвета Илиева 2023-02-15 16:11:45

  Здравейте,
  Лицето, което е починало не е имало осигуровки и в момента на смъртта е било безработно. Може ли майка му да получи еднократна помощ? Тя получава само вдовишка пенсия 350 лева.
  Благодаря,
  Приятен ден!
  Поздрави, Илиева

 2. Avatar
  Мая Петрова 2022-12-06 21:12:06

  Здравейте. Моля да ми кажете имам ли право на еднократна помощ при смърт на съпруга ми , който е сТЕЛК от 1 г.Имам и 2 деца на 19 г. и 15г. Благодаря.

 3. Avatar
  YordankaKrasteva 2022-12-02 10:32:28

  Kakvi osigurovki trqbva da mi otdarzat za 4hasa prodavach konsultant

 4. Avatar
  До Татяна Бончева 2022-09-13 04:51:37

  Не,трябва да е работещ,на трудов договор.

 5. Avatar
  Марина 2022-09-09 11:08:38

  Ако лицето не работи каква е месечната вноска за здравна осигуровка. От октомври 2021 до септември 2022?Благодаря!

 6. Avatar
  Маргарита 2022-07-18 14:03:04

  Продавач консултант на дрехи на 4 часа за 4 месеца какъв е вид осигурен, код на пореден номер на ИД ,сума за ДОО,ЗРАВНА,ТЗПБ

 7. Avatar
  Татяна Бончева 2022-05-08 13:22:59

  Моля, да ми кажете еднократната парична помощ при смърт от 540 лв. дали се дава и за починал пенсионер, починал на 31 януари 2022 г.9824

 8. Avatar
  Марияна 2022-04-28 09:46:38

  Колко месеца е платената борса? Благодаря

 9. Avatar
  Галина Георгиева 2022-04-11 15:38:33

  здравейте какъв е процента на ЗС по майчинство

 10. Avatar
  Бонка Вълкова 2022-03-22 12:41:42

  Здравейте! Относно новите моменти да ви питам колко е минимума на член от семейството за получаване на детски помощи за 2022г.Благодаря!

Напиши коментар