Проектобюджет на ДОО 2017 – фонд Пенсии се увеличава с 1%, майките , които се връщат на работа по-рано, да получават заплата +50% майчинство


И работодатели, и синдикати виждат планираното замразяване на минималните осигурителни прагове като основен недостатък в проектобюджета на НОИ за следващата година.

Според проектобюджета, който обсъдиха  във вторник държавата, работодателите и синдикатите, през 2017-та година осигуровката за пенсия се увеличава с 1 процент и става 18.8 процента.

Планира се индексиране на пенсиите с 2.4 процента от 1-ви юли.

Обезщетението за безработица и майчинството след първата година остават на досегашните си стойности - 7.20 лева на ден и 340 лева на месец.

Обсъжда се предложението майките да могат по-рано да се връщат на работа като освен заплатата ще получават и половината от майчинството .

Минималните прагове, на които ще бъдат осигурявани работещите, остават същите, с изключение на тези, които са равни на минималната заплата, която се вдига с 40 лева.

Синдикати приеха без критика отказа на бизнеса да преговаря за осигурителните прагове

Бюджетът е рестриктивен и запазва участието на държавата в покриването на дефицита, коментира лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов.

Проектобюджетът предвижда още запазване на максималния осигурителен доход от 2600 лева и на максималната пенсия за стаж, която е 910 лева
Източник: Dariknews

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар