Проверихте ли Поредния номер на иконом. дейност за 2021 ?

Обръщаме внимание на следната промяна  в  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1  от Закона за Бюджета на ДОО за 2021 г. : Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2021 г.

Добавен е нов ред 61 за Хотелиерство и Ресторантьорство. С промените от миналата година относно Мин. осиг. доход за тези икономически дейности беше въведен нов ред 60а. От 2021 за този вид икономическа дейност ще се използва 61. 

Внимание! Това води до разместване на ПНИД след 60 ред.

Например 692 Счетоводни и одиторски дейности данъчни консултации вече е с ПНИД 70


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар