При смяна на МРЗ - допълнително споразумение или заповед от работодателя

Всяка година промяната на минималната работна заплата поражда общо взето едни и същи въпроси.

Ето два от тях и отговорите на експертите от МТСП в рубриката Въпроси и отговори по категории на сайта на МТСП

 

Въпрос: При смяна на минималната работна заплата от 01.01.2023г.от 710лв. на 780 лв.трябва ли да се изготви допълнително споразумение на работниците, при положение, че праговете за осигуряване не са променени?

Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (трудово възнаграждение, работно време, длъжност, място на работа, срок, и др.). Съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ, работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. В този случай увеличаването се извършва със заповед от работодателя за всеки работник/служител, в която посочва от кога влиза в сила увеличението/, поради което не е необходимо да се подписва допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.

 

Въпрос:  Искам да ви попитам какъв е размера на минималната работна заплата за 2023г. и включен ли е „клас прослужено време“ в нея, или се начислява отделно? Втория ми въпрос е: ако трудовото ми възнаграждение е по-ниско от минималното длъжен ли е работодателят да предложи анекс към трудовия договор за приравняване към минимална работна заплата или може да изплаща по ниска сума? Предварително ви благодаря за отделеното време.

ОтговорС Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. на Министерския съвет е определено, че от 1 януари 2023 г. минималната месечна работна заплата за страната е в размер на 780 лв. и минималната часова работна заплата в размер на 4,72 лв. Постановлението е обнародвано в бр. 1 от 3 януари 2023 г. на Държавен вестник. Следва да се има предвид, че Министерският съвет е определил размерът на минималната основна работна заплата за страната за 2023 г. Всички допълнителни трудови възнаграждения следва да се начисляват върху не по-малко от посочения минимален размер на основната работна заплата. Работодателят няма право да начислява по-малка сума от определената минимална работна заплата за страната, когато работникът или служителят е отработил всички работни дни в съответния месец. Според чл. 119, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. Поради това работодателят има възможност да увеличи трудовото възнаграждение и със заповед.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар