Приложението към ГФО- детайл, който всичи пренебрегваме

Днес ще си поговорим за една част от ГФО, на която не се обръща кой знае какво внимание -  приложението към ГФО.

Общо взето, счетоводителите умеем да правим Баланс, ОПР, много стриктно си изготвяме данъчните декларации, справяме се някак с балансирането на активите и пасивите, попълваме си горе-долу отчета за собствения капитал. Не стоят така обаче нещата, когато се стигне до приложението към финансовия отчет.

Защо приложението е една от най-неглижираните части на отчета?

 Защото никой, освен одиторът, не го изисква. Информацията нито се включва в отчета за дейността за НСИ, нито от НАП изискват представянето й. на всичкото от горе, даже не е нужно и на ръководството. Самото ръководство най-често има желание да сведе до минимум, да премълчи или така да поднесе информация, че нищо да се разбере от нея. Особено преценената като по-чувствителна.

Какъв е смисълът изобщо да се опитваме да правим качествено приложение?
Ако сте убедени, че няма смисъл, не си губете повече времето да слушате това изложение. Ако обаче държите на професията си и смятате, че изготвеният от Вас отчет е “лицето” на Вашата работа и не искате да правите компромиси с нея, информацията със сигурност ще е полезна за Вас.

Слушайте поредния епизод от нашия подкаст:

Прочетете статията в ZnamKak.com:

Изисквания за оповестявания в приложението на годишния финансов отчет, според изискванията на националните счетоводни стандарти, приложими в България - (znamkak.com)

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар