Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника?- Семинар в Бургас 17.02.2018г.

Прилагате ли СИДДО?

Познавате ли правилата за освобождаване от данък при източника?

Ако отговорите поне с едно ДА на двата въпроса, заповядайте на нашия семинар в Бургас на 17.02.2018 г.:

 

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?
 

с лектори:

Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО" при Централно управление на НАП. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов - адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. В момента развива самостоятелна практика, работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон.

 

Място и дата на провеждане:
Бургас,  17 февруари 2018 г., събота 

Започваме в 9:30 часа,
Зала №1 в Експо център Флора
Продължителност: 8 часа

 

Програма на семинара:

1.Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.

В края на семинара ще можете да:

 • разграничавате - данъчното облагане в държавата на източника и данъчното облагане в държавата на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане.
 • прилагате СИДДО, разбирайки тяхната структура и основни принципи за разпределяне на данъчнооблагателните правомощия между договарящите държави, както и праговете за облагане при източника.
 • разберете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.

 

2. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.

В края на семинара ще можете да:

 • разберете същността и значението на понятието „местно лице за данъчни цели“.
 • разбирате и прилагате критериите за местно лице съгласно националното законодателство и СИДДО.
 • определите ключовите фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на разпоредбите на СИДДО.


3. Място на стопанска дейност съгласно СИДДО.

В края на семинара ще можете да:

 • разберетe значението на концепцията за място на стопанска дейност.
 • категоризирате различните видове МСД съгласно СИДДО.
 • идентифицирате последствията от намирането на МСД.

 

4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.

В края на семинара ще можете да определите:

 • какви са основните правила, залегнали в СИДДО при облагането на доходите от наемен труд на чуждестранни лица.
 • какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:

- краткосрочно командироване;

-  договори за наемане на персонал;

 • какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол?
 • какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия?

 

5.  Пасивни доходи и СИДДО.

В края на семинара ще можете да определите:

 • какво значи “пасивни доходи”.
 • какво е третирането на доходите от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
 • понятие „дивидент“ по СИДДО. Как се облагат доходите от дивиденти?
 • понятие „лихви“ по СИДДО. Как се облагат доходите от лихви?
 • елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения?

 

6.    Печалби от стопанска дейност.

В края на семинара ще можете да определите:

 • разбирате значението на разпоредбите за печалби от стопанска дейност в данъчните спогодби и как се разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • да определете областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и другите части на  предприятието.
 • Да разграничавате на последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност реализирани от МСД и от дъщерно дружество.

 

7.    Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

В края на семинара ще можете да:

 • разбирате същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби.
 • разграничавате различните промени, които Многостранната конвенция ще направи в съществуващите СИДДО.

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 149 лв. за записвания до 05.02.2018 г След това цената е 169 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма : 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса , кафе-паузи и сандвичи за обяд.

Местата за залата са ограничени.


Изпратете Вашите данни на  нашия и-мейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382
 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар