Прекъсване на отпуск за гледане на дете до 2 години поради постъпване на детето в детска ясла

автор: Ваня Иванова

Въпрос: направила съм регистрация и кандидатстваме за ясла за 2017/2018г. Детето навършва една годинка на 30.06.2017г. Класирането излиза на 13 май и евентуално ако детето проходи ще тръгне на ясла септември или октомври. Въпросът ми е кога трябва да подам документи за прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2 год.?

Съгласно чл. 46 ал. 7 т.2 от  Наредбата  за работното време, почивките и отпуските , отпускът по чл. 164 за гледане на дете от 2 години се прекратява  когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла.
 

Коя от двете дати се счита за дата на настаняване на детето в детската ясла- датата на записването или датата на фактическото постъпване?

Докато детето не започне реално да посещава детското заведение, няма основание да бъде прекъсван отпускът по чл. 164, ал. 1 от КТ. От деня , в който реално детето е започнало да посещава яслата, / конкретната дата на постъпване , вписана в документацията на заведението/, от тази дата се прекратява правото на обезщетение.

Това е така, защото целта на разпоредбата на чл. 46 ал. 7 от НРВПО е, че за да ползва този вид отпуск, майката трябва да полага постоянни грижи за детето, т.е докато детето не започне да посещава детска ясла.

 

Ето някои от отговорите на МТСП:

Отговор на МТСП от 10.09.2009 г. във връзка с чл. 46, ал. 7 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДИРЕКЦИЯ "ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ"

 чл. 164 - 165,

 чл. 167а КТ,

 чл. 46 НРВПО

 Въпрос: Записването и приемането или посещаването на детско заведение прекратява майчинството. Детето ми няма две години, но е записано и прието, а ще започне да посещава детско заведение след 2 месеца, когато навърши 2 г. Кога се прекратява майчинството, защото на различни места по различен начин се тълкува казуса?

 

 Отговор: Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. В чл. 46, ал. 7 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът по чл. 164 се прекратява когато детето бъде настанено в детско заведение. Законът предвижда, че за да ползва този вид отпуск, майката трябва да полага постоянни грижи за детето. Във Вашия случай, докато детето не започне реално да посещава детското заведение, няма основание да бъде прекъсван отпуска Ви по чл. 164, ал. 1 от КТ. Ако решите да ползвате и отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, съгласно чл. 167а, ал. 1 от КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

 

Отговор на МТСП от 17.09.2009 г. във връзка с чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДИРЕКЦИЯ "ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ"

чл. 164 КТ

Въпрос: В момента съм в отпуск по майчинство. Детето ми на е на 1.5 г. Прието е в детска ясла. Трябва да я посещава от 15 септември. През м. октомври яслата излиза в ремонт. Мога ли да прекъсна майчинството през м. септември и през м. октомври да подам молба за неговото възстановяване?

Отговор: Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Този отпуск може да се ползва по всяко време (и с прекъсване, до навършване на 2-годишна възраст) в случай, че детето не посещава детско заведение, независимо от причините за това.

 

Документиране

При подаване на Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО , майката декларира, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла. Тъй като тези обстоятелства са се променили, тя има задължение в срок от 3 работни дни да подаде ново Заявление- декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО  с попълнена част ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата: да посочи точка 3. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

Работодателят трябва в срок от 3 работни дни от получаването  ѝ  да подаде Удостоверение приложение 10 в НОИ

Чл. 13 НПОПДОО Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ в следните срокове:

1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10;

2. от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Ели 2020-07-14 14:50:25

  Когато детето ми е на 1г. и 10 месеца и съм бременна,ако взема болничен от гинеколога който посещавам-ще продължи ли да ми се плаща майчинството ?

 2. Avatar
  Цветелина Цветкова 2019-11-20 09:41:19

  Здравейте, детето ми е на 1,5 год. Прието е в частна ясла и от 03.12.19г. ще започне да я посещава. Ако детето спре да посещава яслата след месец или два, мога ли отново да се върна по майчинство ?

 3. Avatar
  Rosanka nikolaeva paunovic 2018-10-08 10:04:31

  Dali mancistvoto ce go zimam istoto minimalnata do 24 meseca

Напиши коментар