Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ- обновена

В Държавен вестник брой: 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Най-съществената промяна, която се въвежда е, че в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  ще се въвежда   Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето

Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно на­ селено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код „00000“

 

Според МТСП чрез събирането на информация за код по ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62, ал. 5 КТ ще могат да се локализират работните места. Това ще подпомогне изготвянето на анализи и прогнози за развитието и потребностите на пазара на труда и ще създаде условия за осъществяване на по-ефективен контрол за спазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Уведомлението по чл. 62 ще се изпраща в тридневен срок и когато ще се променя работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

В този случай в полето на т. 2 „Тип на документ“ се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия дого­ вор (допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ.“

 

Какво е ЕКАТТЕ? 

Това е  Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Той се поддържа от Националния статистически институт /НСИ/ съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/

 

От кога влизат в сила публикуваните промени:

Наредбата  ще влезе в сила от 1 април 2017 г. 

 

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01. 04.2017

В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят  ще трябва да изпрати  уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва:

 • код за тип на документ - 2
 • код но работодателя
 • трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ),служебен номер, издаден от НАП на  работника или служителя
 • основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрираното допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017г.,
 • длъжностно наименование,
 • код по НКПД, код по КИД (2008),
 • код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място се попълва код "00000".

Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

19 Коментари

 1. Avatar
  Митко 2019-09-11 11:04:20

  Подал съм уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, за промяна на договора от срочен на безсрочен /с допълнително споразумение/. Отговора от НАП е \\\"невалиден формат на линия(c)!0,2,\\\"булстата\\\",\\\"егн\\\" и т. н. Бихте ли ми разяснили за какво става въпрос?

 2. Avatar
  Женя 2017-12-06 10:43:44

  Искам да попитам ако се установи един месец след назначаването, че сме сгрешили ЕКАТТЕ в уведомлението по чл.62 ал.5, можем ли да пуснем уведомление по чл.62, ал.5 с код корекция и правилнота ЕКАТТЕ?

 3. Avatar
  Хайрие Акиф 2017-10-08 15:25:48

  Имам проблем с пререгистрирането на уведомленията и то точно с моето.Значи 2008 г. съм назначена с булстата на кметството пък работя в училище и сега ми отхвърля уведомлението.
  Всъщност сега трябва от кметството да ми заличат и наново с булстата на училището да подам нали.

 4. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-28 21:39:14

  проверете основанието на двата договора . Възможно ли е и двата да са въведени с едно и също основание 01

 5. Avatar
  Митко 2017-09-27 13:22:16

  Имам проблем с пререгистрирането на уведомленията.
  Имам служител, които има два втори трудови договора при един и същ работодател, които е и по основния договор на лицето. При регистрирането на договорите през миналата година всички са преминали регистрация.
  С днешна дата обаче при пререгистриране поради добавяне на ЕКАТТЕ отхвърля последно регистрирания, със съобщение - \\\"дублиращ запис за договор между лице с ЕГН ............ и работодател с булстат .............\\\".
  Има ли някой подобен случай и какво бих могла да направя? Благодаря.

 6. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-11 19:04:54

  Да, с новото, нали промените вече са влезли в сила

 7. Avatar
  Албена 2017-05-10 11:40:35

  Моля за помощ, на 17.05.2017 г. трябва да сключим трудов договор, пак ли с новото уведомление по чл.62, ал.5 да го подам в НАП.

 8. Avatar
  бени 2017-05-03 15:27:33

  Дали за това от два дни се мъча да пусна уведомление за назначаване с КЕП и го отхвърля с основание, че запетаите са 24, за разлика от очакваните 23. Последната ми актуализация на програмата е от януари и липсва ЕККАТЕ и следва нова актуализация.....

 9. Avatar
  Аз 2017-04-11 12:29:38

  По - тъпо нещо не можахте ли да измислите???

 10. Avatar
  Атанаска Ставрева 2017-04-06 10:26:29

  Тъй като е допълнително споразумение, нужно ли е да бъде отпечатано и приложено в досието на работника/ служителя, и надл;ежно подписано от двете страни?

 11. Avatar
  Марин Маринов 2017-04-02 18:13:26

  Тея от Нап си нямат работа и само простотии мислят

 12. Avatar
  дияна 2017-03-31 16:34:03

  Боже, дай ми търпение , какво им стана на тези хора и защо като е в сила от 01.04 .2017 г. новата Наредба трябва да се връщаме назад - от 1977 г.. имаме договори.

 13. Avatar
  дияна 2017-03-31 16:33:11

  Боже, дай ми търпение , какво им стана на тези хора и защо като е в сила от 01.04 .2017 г. новата Наредба трябва да се връщаме назад - от 1977 г.. имаме договори.

 14. Avatar
  Анелия Замфирова 2017-03-18 12:48:33

  Поредната глупост ,но и причина за назначаването на персонал във бюрата по труда

 15. Avatar
  Виржиния 2017-01-30 10:56:10

  Поредната гадост!
  Защо поне не го направят за тези които работят в различен град от адреса на регистрация на фирмата.

 16. Avatar
  Лъчезар 2017-01-23 17:10:03

  НЕ стига, че сме връзката между НОИ и лекарите, служителите и съдебните изпълнители, служителите и банките, че и сега да пререгистираме по 300-400 а и повече договори.. Страхотно ни усложниха работата и с това приложение 9 към болничните и факта, че не се засича с декларация едно преди изплащане. От тук следват въпросите, как ще става това пререгистриране, ще трябва да прекратя всички договори на служителите и да ги назнача отново, ще трябва да пускам допълнителни споразумения или ще подавам уведомления с дата на назначаване примерно през 1977-ма година.

 17. Avatar
  Ели Енчева 2017-01-07 00:03:27

  И какъв код по ЕККАТЕ на работниците в чужбина с договор с български работодател? Този шефа на ВСЕ е голям нагляр- иначе ще ги изпосъкратят, но всички счетоводители трябва да работят, за да им осигуряват работа на тези безполезни търтеи. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА на геноцид в защита на държавни служители. Ако някой успее да ми разясни друга идея...

 18. Avatar
  Надежда 2017-01-06 10:33:06

  На това му викат облекчаване на административната тежест на бизнеса нали така! Колко му е да презаверим 300-400 трудови договора и без това няма какво друго да правим. До 31.03 ще ни се е издекларира декларирането и от 01.04 натам няма да се отпускаме - стягаме се и започваме да презаверяваме трудови договори! Формата трябва да се поддържа!

Напиши коментар