Практически семинар по годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г- с Димитър Войнов

 

Годишното счетоводно и данъчно приключване е предизвикателство за всеки счетоводител. За да се справим професионално, трябва сме мобилизирани, уверени и знаещи.

 

Заповядайте в Бургас на 

 
Практически семинар по годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г
лектор: Димитър Войнов
 
Защо да се запишете:
 
1. Решихме този семинар да е различен. Да говорим за това, което действително ни затруднява или пропускаме. Да обсъдим въпросите, по които най-често грешим.
 
2. Помолихме Димитър Войнов програмата на семинара да бъде сглобена от Вашите въпроси и предложния:
Ето защо Ви приканваме да попълните тази анкета - тя е анонимна и ще Ви отнеме не повече от 2 минути. Но тя ще ни помогне да разберем кои теми да засегнем в предстоящото събитие, за да сме максимално полезни.
 
3. Избрахме събота за ден на провеждане- за да бъдете освободени от текущите задачи, да дойдете релаксирани и да си тръгнете заредени.
 
4. Предлагаме Ви разумна цена, която включва обучение от 7 астрономически часа, печатни материали, сандвичи на обяд, кафе паузи. 
 
5. За участници в предишни наши семинари или втори участник от една фирма - 10% търговска отстъпка
 
 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 07 декември  2019 г., събота
Започваме в 9:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 1

Продължителност: еднодневен

Предварителна програма

1. Наем (оперативен лизинг):
- промени в СС 17 „Лизинг" през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО;
- данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг".

2. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

2.1 Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).

2.2 Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).

2.3 Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).

2.4 Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).

2.5 Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

2.6 Данъчно третиране на дивиденти.

2.7 Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

2.8 Друг

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 149 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.

В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар