Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК - семинар с адв. Георги Денборов

 

В ДВ. бр. 64 от 13.08.2018 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Създадена е нова Глава 8а , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.  Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на търговските и финансовите взаимоотношения със свързани лица.

Искате ли да научите:

 • Какво е трансферно ценообразуване и защо е важно за бизнеса?
 • Какви са общите правила и специфичните изисквания при документирането на трансферните цени след последните промени в ДОПК ?
 • Как се развива практиката ?
   

Заповядайте на семинар в Бургас:

Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК - семинар с адв. Георги Денборов

 

Лектор: адв. Георги Денборов - адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун" във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 12 ноември 2019 г., вторник
Започваме в 9:30 часа,
Зала №6 в Експо център Флора

 

Продължителност: целодневен
 

Програма на семинара:
Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса?
Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката?
Изготвяне на документално досие по ТЦ съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
Международни аспекти и тенденции:
Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
Методи за определяне на трансферни цени:
Традиционни методи:
Метод на сравнимите неконтролирани цени;
Метод на пазарните цени;
Метод на увеличената стойност.
Нетрадиционни/транзакционни методи:
Метод на разпределената печалба;
Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на риска при сделки между свързани лица?
Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
Заключителни бележки.

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 189 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 170.10 лв.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Иванова 2019-10-16 18:43:51

  Семинарът е обявен за целодневен- ще приключи към 16:30-17

 2. Avatar
  Татяна Пенчева 2019-10-16 15:37:42

  Здравейте, колко часа продължава семинара.

Напиши коментар