Правителството представи социално-икономически мерки за първия етап на кризата с коронавируса

Правителството представи социално-икономически мерки за първия етап на кризата с коронавируса. Те имат за цел гарантиране на социално дистанциране и по-малко рискове от предаване на заразата. Те ще бъдат за осъществени по съществуващите оперативни програми. Така националният бюджет ще бъде с по-малко натоварване. 

 Създаване на логистично координационен  център за  получаване, поръчване, разпределение,обезпечаване и гарантиране на необходимите защитни средства - болници, соц. служби, полиция

 20 мил. лева от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за допълнителни възнаграждения за персонала на първа линия в лечебните заведения -  по 1000 лв. доп. месечно възнаграждения. Тези средства ще бъдат изразходвани и за осигураване на безопасни условия на труд, подобряване на работната среда, транспорт между болн. заведения. Доп. мерки за преодоляване на стреса на служителите .

Допълнителни 20 млн от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на разположение на общините за патронажна грижа.

Удължаване на срока на всички документи в соц .подпомагане, заетостта  и охраната на труда. 

Всички пенсии ще бъдат преизчислени служебно от 1 юни, за да не ходят пенсионерите в офисите на НОИ.

Ликвидна подкрепа от Българската банка за развитие за бизнесите, които са в ликвидна криза заради мерките срещу коронавируса.

Държавата предлага да субсидира 60% от възнагражденията на засегнатите от кризата работодатели  в рамките на 1 месец.

Удължаване на срока за годишното счетоводно приключване и представянето на годишните финансови отчети и декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане - до средата на годината – 30 юни. 

Удължаване на срока за плащане на местни данъци и такси с отстъпка.

В следващите дни и седмици ще се преоценят приоритетите  за големите инвестиционни проекти, в това число и такива, свързани с модернизацията на въоръжените сили.

Камионите ще бъдат групирани и ескортирани. Целта е за определен период те да напуснат пределите на страната ни.

Въвежда ограничение от 00:00 вторник за полети от Италия и Испания.

В сектор правосъдие да спрат да текат всички процесуални срокове, започнали преди обявяването на извънредното положение до неговото приключване по висящите съдебни и административни производства, освен тези по наказателните такива.

Да се прекратят всички обявени процедури по публична продан. Ограничават се нотариалните удостоверявания до спешните и неотложни заверки. Нотариалната камара осигурява дежурен нотариус за съответния район. В затворите са забранени всички посещения.

Повече гледайте ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар