ПОДКАСТ

Попълване на год. данъчна декларация от физ. лице  при сделки с криптовалути - наш гост е Марина Мучакова
Реализирана и нереализирана печалба или загуба при сделките с криптовалути - наш гост е Марина Мучакова
Кои са най-срещаните сделки с криптовалути и как се декларират ? - наш гост е Марина Мучакова
Пари ли са криптовалутите? - наш гост е Марина Мучакова
Намалено, непълно и удължено работно време
Говорим за електронните трудови досиета с адв. Димитър Джутев
Счет. и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта
Доставка на услуги в режим OSS
ДМА и инвестиционни имоти
За равнението на едно ОПР
Допълнителни парични вноски в дейността
Съществени активи на собственика, ползвани в дейността на дружеството
ДДС при покупка на автомобил извън България
Ресурси на предприятието, ползвани от управителя - физическо лице
Днес ще говорим за обезценка на активите
За някои въпроси, възникнали при въвеждане на новите режими по ДДС от 1 юли - наш гост е Валентина Василева - 2 част
За някои въпроси, възникнали при въвеждане на новите режими по ДДС от 1 юли - наш гост е Валентина Василева - 1 част
Приложението към ГФО- детайл, който всичи пренебрегваме
Като съм на печалба, къде са ми парите ?
Летен подкаст ZnamKak.com
Промяна вид на осигуряването на СОЛ