ПОДКАСТ

Епизод 4: Възстановяване на ДДС от ЕС
Епизод 3: Наредба Н-18- какво предстои оттук нататък- продължение на разговора с Данко Мицев
Епизод 2: Разговаряме за Наредба Н-18
Епизод 1: За някои особености при подаване на документите за майчинство