Платен отпуск след майчинство

автор: Ваня Иванова

За времето , през което служителката е била в майчинство, се полага платен годишен отпуск. Какъв е срокът за неговото използване, как се изчислява , може ли вместо да се използва, да се заплати?

 

Срок на ползване:

Съгласно чл. 176а, ал. 2 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 / когато ползва друг вид отпуск  със съгласието на работодателя/- в случая поради ползване на отпуск по майчинство, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

 
Например ако отпускът по майчинство свършва през 2016, отложените дни могат да се ползват до 31 декември 2018 г. включително.

Как следва да се изчисли:

При изчисляване на възнаграждението за платен отпуск следва да се спазват разпоредбите на чл. 177 от Кодекса на труда, :

чл. 177. (1)  За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

(2)  Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер

Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата (чл. 19, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

От Въпроси и отговори на МТСП

Въпрос: За времето, през което майката е ползвала неплатен отпуск  за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл.167а от КТ),  полага ли се и платен годишен отпуск?

Отговор:

В ал.8 на чл.167а от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че времето, през което се ползва отпускът по ал. 1 се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 167а от КТ служителката има право на основен платен годишен отпуск.
 
 

Въпрос:По колко дни платен отпуск ми се полагат, за всяка от двете години /2014,2015/, през които съм ползвала отпуск по чл.164 ал. 1 /майчинство /?

Отговор:

Времето, през което се ползва отпускът по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ - за бременност и раждане и по чл. 164, ал. 1 от КТ- за отглеждане на дете до 2-год. му възраст се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал.1 от КТ имате право на основен платен годишен отпуск, който е не по-малко от 20 работни дни, съгласно ал. 4 на чл. 155 от КТ. МВ/

 

Въпрос:Ще загубя ли правото си на ползване на полагаемия ми отпуск, натрупал се през 2-те години, когато съм била по майчинство с първото ми дете(за 2014г и 2015г), ако работодателят не ми позволи да го ползвам тази година (през 2016), а го остави за ползване след още 2 години (в 2018), когато ще ми изтече втората година по майчинство с второто ми дете?

Отговор:

Според чл. 176а, ал. 2 КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Следователно във Вашия случай от края на годината, в която е отпаднало основанието, което е било причина за отлагане на ползването на платения годишен отпуск започва да тече двугодишният давностен срок, т.е. ако през 2016г. сте се върнали на работа от края на 2016г. (31.12.2016г.) започват да текат двете години, след изтичането на които правото на натрупания и неизползван платен годишен отпуск ( за 2014г. и 2015г.) се погасява ( 31.12.2018г.)

 

Въпрос: Мога ли да поискам от работодателя  дни  на неизползнаия отпуск за времето на майчинството да ми бъдат заплатени или трябва да ги използвам?

Отговор:

Неползваният отпуск се заплаща само  при прекратяване на трудовия договор

 

Въпрос: В момента съм в отпуск за гледане на дете до 2-рата година.Детето ми е прието в СДЯ и следва да прекъсна майчинството си , а след него искам да използвам полагащия ми се годишен платен отпуск в размер на 50 дни(той е за 2014 и 2015 г).Мога ли да използвам всичките дни накуп?През този отпуск ще пускам предизвестие за напускане на работата, който е 3 месеца.Може ли работодателя да прекрати отпуска ми след като "пусна" предизвестието си и длъжен ли е да ме информира за това?Възможно ли е той да прекрати договора ми, който е по взаимно съгласие без мое знание и моя подпис?

Отговор

Съгласно чл. 172 от Кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. Вие ще имате право да ползвате Вашия платен годишен отпуск, натрупан по време на отпуска по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от КТ, с писменото разрешение на работодателя. Работодателят няма право да прекъсне ползването на платения годишен отпуск. За да бъде прекратено едно трудово правоотношение по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ), то трябва да е направено в писмена форма и да е налице съгласието и на двете страни по правоотношението, т.е. необходимо е и Вашето съгласие.

 
В статията са използвани въпроси и отговори от сайта на МТСП
Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

89 Коментари

 1. Avatar
  Лилия Памукчиева 2022-03-13 11:09:40

  Здравейте искам да попитам колко отпуска ми се полага след навършване на 2 години на детето? Родено е 2020. И като ме карат да подпиша че ме освобождават по взаимно съгласие колко се изплаща от отпуската? Благодаря предварително.

 2. Avatar
  Цветана Борисова 2022-01-19 20:15:01

  На 12.02.2022г. свършва платеното майчинство на дъщеря ми. Пред работодателя си е изявила желание да си ползва полагащия и се платен отпуск за тези две години. Работодателят и казва, че не може да и го даде, тъй като не може да плаща две работни заплати/нейната и на този който ще я замества/.Отпуската ще си я взима по малко, за да не и изостава работата.
  Ако си подаде писменна молба за ползването на отпуската, работодателя има ли правно основание да и откаже?

 3. Avatar
  Кина 2021-09-14 14:12:42

  Здравейте, интересува ме, дали трябва да използвам натрупана ми платена отпуска (например 40дни) докато съм била в майчинство - 2години, преди да подам заявление за неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8годишна възраст или мога да си запазя част от платения отпуск, за по-натам .

 4. Avatar
  Мирела 2021-08-21 13:23:40

  Здравейте, мога ли да ползвам платената си отпуска след изтичане на майчинството си и след това да отида на борсата

 5. Avatar
  Диана 2021-03-26 15:17:20

  За един месец отпуск след майчинство колко пари трябва да мисе заплатят? При брутно трудово възнаграждение 850лв.и осигорителен доход 1000лв?

 6. Avatar
  Диана Захариева 2021-03-24 17:29:21

  Здравейте, ползвам отпуск след майчинство 2г. Касиерка в магазин за хранителни стоки, поради ревизия на минус отпуската ми е заплатена но под мин.работна заплата, имат ли това право?

 7. Avatar
  Мама 2 2021-02-02 15:55:14

  Здравейте! На 01. 02. трябваше да съм на работа след майчинство 4г. със застъпване, но напуснах по взаимно съгласие имам 86 дни платен отпуск при заплата 510лв. как се изчислява изплащаненето? Благодаря!

 8. Avatar
  Пепа Александрова 2021-01-15 07:12:54

  Здравейте,
  На 07.02.21г изтича платеният ми отпуск по майчинство и след това искам да продължа да си гледам детенцето мога ли да ползвам полагащиият ми се две годишен редовен платен отпуск .Разбрах че неплатен за гледане на дете не мога да взема тъй като във фирмата която работя има синдик.
  Има ли законово основание да ми се откаже и да не ми се изплати ?
  Как трябва да бъда освободена?
  И полага ли ми се борса - имам 8 години трудов стаж?

 9. Avatar
  Вяра Цветанова 2020-11-15 23:15:53

  Здравейте, искам да ви помоля за съвет! На 22.12.2020г. Се навършват 2те години, в които съм в отпуск за отглеждане на дете. Искам да напусна, без изобщо да се налага да работя, съответно и работодателя ще е съгласен предполагам. Кога трябва да подам предизвестие, може ли на е от 22.11.20г.? И по кой член да е, по чл.326 ли? Съответно най-вероятно няма да искат да ми изплатят отпуската? Възможно ли е да изискам в молбата това? Благодаря предварително!

 10. Avatar
  Мими 2020-10-15 14:37:58

  Здравейте!
  Родих март 2018 година, като се върнах на работа февруари 2020 година. Счетоводителката от работата ми твърди, че ако не използвам отпускът за 2018 година до края на тази (2020г.) ще го загубя. Не би ли трябвало да се смятат 2 години от края на годината, в която съм се върнала на работа, т.е. дните от 2018 да ми бъдат валидни до 2022 г.

 11. Avatar
  Зорница 2020-10-05 22:48:44

  Здравейте на 23.11.2020г.децата ми навършват 2години близнаци. Искам да ми на платят отпуската. Говорих с работодателя и ми каза че трябва да се върна на работа назначена на друга длъжност и да ме сакрати и да ме изпрати на борса. Кога трябва да си подам за платен отпуск за двете години и какво друго имам право.

 12. Avatar
  Таня 2020-06-29 14:19:57

  Здравейте на 09 05 20г.майчинството ми свърши. Пуснах молбата за платената отпуска и работодателя ме прати на борсата,кога трябва да ми изплатят отпуските?

 13. Avatar
  Снежана Любенова 2020-03-13 14:05:34

  Здравейте!През 2018г от януари до юли бях в болнични,поради усложнена бременност. През юли 2018 се роди детето ми и двугодишният ми отпуск свършва юли 2020г. През този период фирмата ,за която работех е прекратила работа в нашия град,но продължава да работи в друг град. Въпроса ми е имам ли право на платени отпуски за времето преди и след раждането?И по какъв член би следвало да ме освободят и дали ще имам право на обезщетение?Обезщетението ми свършва юли 2020г. А, септември ще бъда студент редовна форма,но явяваща се със задочниците,поради отглеждането на дете на 2 и 13г възраст.Благодаря Ви за отделеното време,ще се радвам ,ако може да ме посъветвате.
  Успешен ден!

 14. Avatar
  Ива 2020-02-14 16:30:05

  Здравейте. Детето ми навърши 2 години на 29.10.2019г. вторник,от работа ми казаха да се върна за 10 работни дни ,за да ми се актуализирала заплатата и да мога да си пусна натрупаната отпуска през тези години ,която излезе до 04.02.2020г. ,така и направих -от 30.10.2019г.-сряда до 12.11.2019г.-вторник,бях 10 работни дни на работа.Ноември месец беше всичко наред със заплатата,но декември месец(при нас е месец за месец) получих учудващо ниска заплата,януари също беше наред,защо декември се получи така ?

 15. Avatar
  Ралица Стоянова Недкова 2020-01-08 15:52:46

  Здравейте ,много съм объркана сега на 29.01.2020 ми свършва майчинството с първото дете бременна съм с второ което ще родя средата на април фирмата от която съм излязла майчинство с първото дете е закрита и шефът ми отвори нова ще мога ли да изляза майчинство от тази фирма пак или трябва да ме води наработа на новата фирма но има и друго като нямаммсташ 6 м в новата фирма ще взимам ли майчинство незнам дали можах да обясня добре проблема си но незнам какво да правя

 16. Avatar
  Ралица Стоянова Недкова 2020-01-08 15:52:45

  Здравейте ,много съм объркана сега на 29.01.2020 ми свършва майчинството с първото дете бременна съм с второ което ще родя средата на април фирмата от която съм излязла майчинство с първото дете е закрита и шефът ми отвори нова ще мога ли да изляза майчинство от тази фирма пак или трябва да ме води наработа на новата фирма но има и друго като нямаммсташ 6 м в новата фирма ще взимам ли майчинство незнам дали можах да обясня добре проблема си но незнам какво да правя

 17. Avatar
  Ралица Стоянова Недкова 2020-01-08 15:52:44

  Здравейте ,много съм объркана сега на 29.01.2020 ми свършва майчинството с първото дете бременна съм с второ което ще родя средата на април фирмата от която съм излязла майчинство с първото дете е закрита и шефът ми отвори нова ще мога ли да изляза майчинство от тази фирма пак или трябва да ме води наработа на новата фирма но има и друго като нямаммсташ 6 м в новата фирма ще взимам ли майчинство незнам дали можах да обясня добре проблема си но незнам какво да правя

 18. Avatar
  Петя 2019-11-17 12:51:50

  Здравейте,Въпросат ми е следния,по майчинство съм до 10 02 2020г.и преди него имам 3м и26дни.въпросат ми е колко ще трябва работодателя да ми изплати за това време не ползван отпуск,само че той отказва да го изплати,към кого мога да се обърна за помощ.Благодаря.

 19. Avatar
  Татяна 2019-10-18 15:23:21

  Здравейте, бих искала да попитам,тъй като съм в майчинство от 13 декември 2018г.,а имам неизползвана отпуска от 17 дни за 2017г.ми се казва, че ще изгоряла, ако не съм я ползвала зо края на 2019год.Реално няма как да я ползвам, защото съм в майчинство.
  Ходих до инспекцията по труда,тъй като съм запозната,че давността е 2 год.,като ми разясниха, че при настъпило събитие раждане, болест и др.отпуската не изгаря до завръщане на работа на титуляра,като тогава вече трябва да се ползва.
  В случая това така ли е?

 20. Avatar
  Ани 2019-09-19 12:39:45

  Здравейте! На 24октомври ми изтича майчинството. Преди това бях назначена на 2 часов трудов договор. Въпроса ми е с колко дни отпуск разполагам за тези две години?

 21. Avatar
  николай 2019-08-29 16:57:40

  Здравейте, какъв е размера в дни на отпуската натрупана по време на майчинство-2 години, ако лицето работи на 3 часа/ден.

 22. Avatar
  Ваня Иванова 2019-05-03 15:10:43

  До Мария Попова
  Взимат се сумите с постоянен характер. Бонусът най-вероятно няма такъв характер

 23. Avatar
  Мария Попова 2019-05-02 22:53:19

  Здравейте,

  Как би трябвало да се изчислява отпуска след прекратяване на майчинство?
  От прочетеното съгласно чл. 177,ал.1 се изчислява средно дневно брутно трудово възнаграждение/ основно + бонус/,т.е. на цялата осигурителна сума за последният месец с отработени 10 дена или само на основното възнаграждение?

 24. Avatar
  Мила 2019-04-25 08:04:07

  Здравейте, в момента съм по майчинство до навършване на 2г. Имам 2 въпроса, понеже имам да ползвам 145 дни отпуск, може ли да се вземе през учебно време и ако не имам ли право да изисквам, той да ми бъде изплатен и след това да се върна на работа?

 25. Avatar
  Галина Красимирова 2019-03-20 14:49:43

  Здарвейте, имам следният казус. Февруари 2015г. излизам в болничен,заради проблемна бременност и така до 45 дневен болничен , който се полага. Излизам в майчинство септември 2015г. до септември 2016г. - когато детето ми навърши една година и се върнах на работа. За този период имам натрупана 104 дни отпуск. Може би трябва да отбележа,че съм учител и натрупаната отпуска не може да се ползва в учебни дни. Но при всяка ваканция ми се пускат дни от новата отпуска, с аргумента,че тази от майчинството не може. Т.е какво се случва с тази моя натрупана отпуска и при нас важи ли тази давност от две години? Много ще съм благодарна на разяснение по този въпрос.

 26. Avatar
  Теодора Михнева 2019-01-17 11:33:39

  Здравейте
  И аз да се включа с един въпрос? Майчинството ми по чл.164 изтече 10 май 2018, веднага след което ползвах полагаем годишен отпуск по чл.155. Връщането ми на работа и обновяването на заплатата ми беше на 10.08.2018г. Работя като държавен служител. Въпросът ми е подлежа ли на годишна оценка от пряк ръководител?

 27. Avatar
  Мими 2019-01-07 02:36:07

  Здравейте!
  След два месеца ми предстои да се върна на работа след двугодишно майчинство. Имат ли право да не ме върнат на работа ( понеже подразбрах,че нямат желание да ме връщат)? Какво мога да предприема по законовия ред? Ако ще прекратят трудовото правоотношение,по кой член трябва да е за да имам право на платена борса? И колко месеца ще е тя?

 28. Avatar
  Мира Радева 2018-12-12 12:24:40

  След връщане от отпуск по майчинство , на колко дни болничен има право служителя?

 29. Avatar
  Десислава 2018-11-24 12:23:53

  Здравейте, в момента съм в ПГО след изтичане на 2 година майчинство, като основното месечно възнаграждение по договор и трудова книжка от февруари 2016година е 545лева. Интересувам се колко пари трябва да получа за 50 дни отпуск?

 30. Avatar
  Марина 2018-11-15 14:40:48

  Здравейте от 10.10.2017 г. Съм в болничен по бременност, а от 11.05.2018 в майчинство. Интересува ме кога трябва да ми се изплати или да използвам отпуската която ми се е полагала за периода в който съм била бременна ( 10.10.2017 до 11.05.2018 )

 31. Avatar
  Христина Петрова 2018-09-13 22:05:17

  Здравейте, мойта платена отпуска започва от 10.09.18год.Докато бях болнични и майчинство заплатите са ги вдигнали три пъти.Върху коя заплата ще ми се изплати отпуската?И кога ще се изплаща всеки месец или наведнъж? за

 32. Avatar
  Милена 2018-09-04 17:16:54

  Здравейте, през октомври 2017г. се върнах на работа след майчинство тъй като съм учител и отпуските ни се използват само през регламентираните ваканции и почивни дни, а и не успях да намеря някой който да ме замества за да използвам натрупаните си дни ( близо 140, което щеше да е почти цяла уч. година). Въпросът ми е важи ли още това с давността на 2 години от започване на работата или могат да се прехвърлят дните. Ще загубя ли тези дни да речем през окт. 2019г.?

 33. Avatar
  Татяна 2018-04-27 14:01:17

  Здравейте. Сина ми направи 2 год.на 09.04.от тогава трябваше и да съм в платения си отпуск,но се оказа че роботодателя няма да ми заплати отпуската.Има ли право?и кой трябва да плати осигуровките ми сега тъй като тогава съм била на мин.заплата от 380 лв.а сега минималната е 510,а съм бременна

 34. Avatar
  Sisa 2018-02-27 11:02:03

  Здравей те искам да попитам от каде се взима доходи когато си безработен.и съм регистрирана в борсата. От борсата получаваха обезщетение за 4 месеца.документи за детски

 35. Avatar
  Десислава 2018-02-21 13:19:42

  Здравейте, на 05.07.18г. Детето ми става на две години, а в момента съм бременна с второто ми дете, като термина ми е на 18.10.18г.Въпросът ми е как да застъпя двете майчинства, мога ли да си ползвам отпуската преди 45дневния отпуск преди термин(могат ли да ми платят натрупаната отпуска) и 90% от възнаграждението за първата година ли ще ми се заплаща с второто дете или не?

 36. Avatar
  Ради 2017-11-13 09:22:21

  Здравейте,в момента ползвам платен отпуск след 2 г.по майчинство.
  Заплатата по договор ми е 485лв,колко би следвало да ми се плаща за месец?

 37. Avatar
  Митева 2017-10-07 12:09:42

  Здравейте,
  На 16.10.2017 ми свършва 2 год майчинство. Искам да си използвам отпуската преди да излезна в майчинството в размер на 38 дни + отпуската за две год. майчинство, общо 78дни. Фирмата е обявена за несъстоятелна и не извършва дейност. На този етап, аз не мога да работя 10 дни и след това да си пусна отпуска. В този случай, тя ще бъде изчислена на база последния работен месец, който е март 2015г. за 12 дни защото съм излезнала в болничен на 18.03.15.
  Въпросите са:
  1. тези общо 78 дни се изплащат на база 12-те дена изработени през март месец, ли ??? 2.И след като ме съкратят, длъжни ли са да ми изплатят обещетиние,за това че фирмата ни извършва дейност и в какъв размер трябво да е?
  3. По кой член трябва да ме освободят , за да влезна в борсата?
  Благодаря!!

 38. Avatar
  Людмила Рускова 2017-10-04 15:04:55

  Здравейте,интересува ме на каква база ще ми се изчисли ПГО,като еаднага след като приключи майчинството излизам в отпуск и преди да родя,през цялата бременност съм била в болничен?

 39. Avatar
  Слава 2017-10-04 14:54:10

  Здравейта,
  Дали имате имформация по моят въпрос?
  Детето ми е на година и половина и от една седмица посещава детска ясла. Официално вече съм на работа. Имам ли право на болничен и в рамките на какво време?

 40. Avatar
  Илона 2017-10-03 15:04:14

  Искам да попитам. Искам след свършването на 2рата година майчинство да си пусна платената отпуска която ми се е натрупала за тези 2 години. Имам ли право на такъв .Защото шчетоводителката ми каза ме няма да ми го дадът...

 41. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-26 20:53:22

  За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

 42. Avatar
  Ренета Хаджийска 2017-09-26 20:33:03

  Здравейте!
  Въпросът ми е следния..
  Във фирмата,в която работя около 4 години излезнах в майчинство,но сега ми предстои да започна работа 5 месеца преди да изтече 2-годишният ми.платен отпуск.Започвам в друга фирма и прекратявам трудовите си отношения с предишната.Полагаемият ми отпуск е 20 работни дни.Мога ли да разбера как да изчисля сумата,която трябва да взема съответно за година и 7 месеца отпуск по майчинство?Благодаря предварително!

 43. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-20 16:36:54

  до Никол
  Вижте отговора , даден на 02.09 - Реално по време на майчинството Вие не сте извършвали работа във вредни условия и затова отпускът е 20 дни

 44. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-20 16:11:46

  До Ани
  Обезщетенията за безработица се изплащат за предходния месец. До 15.09 ще получите обезщетението за август, до 15.10 - съответно за септември и т.н.

 45. Avatar
  Никол 2017-09-20 00:37:07

  Здравейте. Работя с лица с увреждания и платения ми годишен отпуск е 36 дни. Преди 8 месеца се върнах на работа и активно започнах да чистя натрупаната отпуска. До днес (19.09) знаех и ми беше казано, че през двете години майчиство имам 72 дни отпуска по 36 за всяка година. Днес след справка ми казаха, че ми вземат 32 дни за двете години, защото се оказало, че през двете години майчинство полагаемия отпуск бил 20 дни. Вярно ли е това законово и има ли някакви вратички за връщане на взетите 32 дни?

 46. Avatar
  Ани 2017-09-18 13:42:23

  Здравей те от 01.08.2017 съм регистрирана във борсата по членове. 325.А от ной казаха че 15.09.2017 ще получат превод за двата месеца а имам само за един.Така ли трябва да бъде или да ходя до Ной. Благодаря предварително

 47. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-02 16:51:50

  До Пенка
  Правилно са Ви отговорили. Съгл. Чл. 4. (1) от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява доп. платен отпуск, право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи НЕ ПО-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. Реално по време на майчинството Вие не сте извършвали работа във вредни условия

 48. Avatar
  Пенка 2017-08-28 23:54:51

  Здравейте,моят въпрос е следния .....в отпуск по майчинство съм до 04.09.17г. ,след което смятам да използвам годишният си платен отпуск който ми се полага....клиничен лаборант съм и досега ми се полагаха 30дни платен годишен отпуск 10, от които за вреде
  н труд.Сега обаче се оказва, че след като сам била в майчинство нямам право на тези 10 дни вредни а само на 20-те,така ли наистина стоят нещата по закон или това е правило на местна почва?

 49. Avatar
  Боби 2017-08-17 06:46:38

  Добро утро до този момент нямам никакъв превод.От платен отпуск след майчинство.можели работодателя да ни ми плати.от 03.06.2017 съм във отпуск .От 01.08.2017 съм регистрирана в борсата по членове. Чл.325

 50. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-09 09:04:43

  чл. 177. (1)  За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е ОТРАБОТИЛ най-малко 10 работни дни.

 51. Avatar
  Надя 2017-08-08 22:58:34

  Здравейте , от февруари- март 2016 съм майчинство ( на 30.03 - роди синът ми и 45 дни преди термина ) .Март 2017 ни вдигнаха заплатите ,като подписахме анекси към ТД . Януари 2018 той ще започне да посещава ясла -съотвтно аз ще използвам полагащият ми се отпуск .Въпросът е : на база старото или новото възнаграждение ще ми бъде изплатен отпуска ?

 52. Avatar
  Ani 2017-08-05 14:15:29

  Здравеите!Моят работодател ми заяви че,полагаемият ми отпуск през тези 2 години майчинство ньма да ми бъде изплатен.Прекратява ми договора за да се запиша в бюрото по труда за да взимам 4 месеца обещетение

 53. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-03 15:10:35

  До Боби
  Ще Ви се плати според условията за плащане, записани в трудовия Ви договор

 54. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-03 15:09:13

  До Елена
  Отпуската може да бъде прекратена по всяко време със СЪГЛАСИЕТО на работодателя. За да напуснете по взаимно съгласие също се иска съгласието на работодателя

 55. Avatar
  Боби 2017-08-03 03:04:04

  Здравей те 03.06.2017 до 31.07.2017 съм в платен отпуск след майчинство.кога ще ми се плати

 56. Avatar
  Елена 2017-07-31 16:32:14

  Здравейте, въпросът ми е следния: На 6.09.2017г ми свърши 2рата година от майчинството и смятам да си пусна платена отпуска около 50дни. Ще мога ли да я прекратя и да напусна по взаимно съгласие и да започна нова работа.

 57. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-27 23:29:23

  Извиняваме се, но не сме запознати дали има нещо специфично по този въпрос за училищата. За отговор на Вашите въпроси най-правилно е да се обърнете към Регионалното управление по образованието или към Инспекцията по труда.

 58. Avatar
  Емил Симеонов 2017-07-27 11:20:59

  Здравейте,
  И аз имам 1-2 въпроса. Утре изтичат двете години майчинство на жена ми. Имаме лек проблем. Жена ми е начална учителка и директорът на училището не иска да ? даде платената отпуска. Училището не е частно. Като аргумент изтъква, че няма право да си използва платения годишен отпуск през учебно време. Иска да се \\\'чистела\\\' отпуската по време на грипни ваканции и т.н. Ние не сме съгласни с подобно твърдение. Платената ? отпуска е 120 дни. Също така твърди, че трябва и да направи 2 работни дни, за да получи и повишение на заплатата си, защото се е вдигнала минималната ставка. Директорът иска да я освободи по някаква програма и сме щели да си получим парите от платената отпуска през декември 2017 г.
  Молим за информация дали е прав директорът и как ви са правата ни случая?

  Поздрави!

 59. Avatar
  Алекс 2017-07-24 11:16:05

  Здравейте!
  Детенцето ми навършва 2г. и трябва да се връщам на работа. Реших да си пусна молба за отпуск 2 седмици предварително, за тези 40 дни, в които съм била в майчинство. Работодателят ми категорично отказа да ме пусне в отпуск и каза,че той с такива глупости няма да се занимава и ми скъса молбата. Какво да правя? Благодаря Ви предварително!

 60. Avatar
  Sheri 2017-07-19 15:26:12

  V platen otpusk sim do kraq na tozi mesec .Rabotodatelqt mi dali stemi gi plati

 61. Avatar
  Нели 2017-06-27 12:41:30

  Здравейте! Въпросът ми е, защо след като се върнах от майчинство, веднага след което съм си пуснала едномесечен платен отпуск, работната ми заплата не е актуализирана. Съгл. Чл. 21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата работодателят е длъжен да изплати добавка с размера на увеличението. Защо не са ми актуализирали или поне да ме уведомят. Благодаря!

 62. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-10 14:36:38

  Не е вярно. Вероятно става въпрос за НЕПЛАТЕН отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст съогласно чл. 167а

  Чл. 167а. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

 63. Avatar
  Веси 2017-06-08 13:56:51

  Здравейте!
  В момента съм в отпуск по майчинство. Вярно ли е, че майката и бащата имат полагаем платен отпуск от 6 или 8 месеца за гледане на дете до 8-годишна възраст, освен полагаемия годишен отпуск.
  Въпросът ми е след изтичане на майчинството мога ли веднага да излезна в този отпуск и дори съпругът ми да ми прехвърли неговата отпуска за гледане на дете до 8 -годишна възраст.
  А след това да си ползвам полагаемия ми годишен отпуск за годините, докато детето ми навърши 3 години и тръгне на детска градина.
  Благодаря предварително.

 64. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-24 16:51:03

  До Галина, не би трябвало да има проблем. Подайте до Вашия работодател заявление за прекратяване отпуската от еди коя си дата и молба за напускане по взаимно съгласие. Ако работодателят е съгласен, трудовото правоотношение ще Ви бъде прекратено веднага на посочената дата. Но ако не е- трябва да си спазите срока на предизвестие. Остатъкът от отпуската би следвало да ви се изплати като обезщетение за неизползван отпуск.

 65. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-24 16:39:41

  До Ади- неизползваният отпуск от 2 години, когато сте били в майчинство, се плаща от Вашия работодател.

 66. Avatar
  Галина 2017-05-24 16:17:49

  Здравейте, въпросът ми е следния: На 6.05.2017 ми свърши 2рата година от майчинството и ме пуснаха платена отпуска 55 дни. Мога ли да я прекратя и да напусна, искам да започна работа на друго място.

 67. Avatar
  Ади 2017-05-24 00:40:56

  Здровейте,виждам,че въпросите са сходни,но все пак реших да ви попитам.
  През септември 2017 г . изтича 2 годишното ми майчинство.Искам да гледам детето си поне до 2 г и половина и ще се опитам да си взема платената отпуска за 2 години,тоест общо 40 дни.Интересува ме този платен отпуск от НОИ ли се изплаща,както майчинството/тоест от внесените осигуровки/ или лично от работодателя по сметка?
  Ще съм благодарна, ако ми отговорите.
  Предварително благодаря!

 68. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-17 10:11:31

  До Наталия
  Ако излезете веднага в отпуск като база ще е вземе заплата от последния работен месец от 2014, в който се отработили най-малко 10 дни. Тази база не трябва да е по-малка от Мин. работна заплата в момента т.е 460 лв.

  Чл. 310. КТ Работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.
  Чл. 140. (4) КТ Нощният труд е забранен за:
  3. (майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
  Чл. 147.КТ (1) Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
  3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

 69. Avatar
  Теди 2017-05-16 09:45:53

  Здравейте, в отпуск по майчинство съм от октомври 2013г. след което се застъпва майчинството ми с второто дете което свършва на 16.06.2017г. След тази дата ще ме съкратят.Въпросът ми е колко дни ще ми се начислят като обезщетение по чл.224 за неиползваният отпуск от 2013, 2014,2015,2016 и 2017 г.

 70. Avatar
  Наталия 2017-05-16 01:11:34

  Привет отново исках и още един въпрос да задам:Тъй като детето не е навършило 3г.на какъв работен ден/в ч./,би следвало да работя като се има впредвит,че работя в смяна от 12ч.,имат ли право да ме пишат нощна смяна или изпратят командировка?

 71. Avatar
  Наталия 2017-05-16 01:05:46

  Привет и от мен.На 17.06.17г.,ми изтича 2г.от майчинството и следва да се върна на работа от 18.06.17г.,имам да ползвам отпуск останал ми от 2014г./17/дни; от 2015г./38/дни и от 2016г./39/дни.Въпросът ми е можели да си пусна отпуската и за 3г.накуп?Трябвали да се върна на работа за 10 работни дни?,тъй като разбрах,че ако след изтичането на майчинството пусна от следващия ден отпуск той ще ми бъде заплащам като предходния месец което е 340лв.взимани през втората ми година от майчинството?

 72. Avatar
  Делчева 2017-04-20 19:24:51

  Здравейте и от мен, моят казус е такъв на 02.01.18г. детето мище навърши 2г. Питам:
  1. Като майка с две деца и синдикален член, полагат ли ми се 3 дни върху годишната ми платена отпуска ?

  2. Работодателят ми не желае да ме върне на мястото ми, аз съм титуляра.... Аз съм учител по професия. Заяви, че в платен годишен отпуск можел да ме пусне, само, когато няма учебен процес....? Имам да чистя 133дн. какво правим в ??? За всяка година ми се полагат 58 дни отпуск плюс, плюс 3 дни като майка на две деца.

  Моля Ви, отговорете ми как да постъпя, за да получа тези дни, които ми се полагат! Има ли право директорката да ми откаже и да ме лиши от тези допълнителни дни, при положение, че е записано в Колективния трудов договор? Казаха ми, че мога да си подам писмена молба с изходящ номер и да занеса писмения й отказ в Инспекцията по труда!

  Моля помогнете ми за да съм информирана какво ме очаква ...?


  Благодаря за вниманието !

 73. Avatar
  Ивайла 2017-04-10 14:40:18

  Добър ден искам да попитам на 23 май 2017 ми свършва майчинството.Преди да изляза по майчисво работех на длъжност Барман в казино но след това закриха бара и си остана само казино изкам до попитам полага ли ми се платен отпуск след.като премахнапа тази длъжност барман и остана само казино?

 74. Avatar
  Елеонора Младенова 2017-03-31 11:38:51

  Здравейте,от 2012г съм в отпуск по майчинство ( от 11.2012-07.2013 болничен) и от 7.2013 по майчинство което се застъпва с второ раждане, де факто имам да ползвам платен годишен отпуск за 5г.Второто ми майчинство изтича на 30.06.2017. Може ли работодателя да не ми позволи ползването за всички години? Има ли срок на давност и какво трябва да направя в конкретния случай? Благодаря!

 75. Avatar
  жени 2017-03-30 16:22:44

  Значи да разбирам че не си губя отпуската от първото ,аз така го разбрах

 76. Avatar
  accountingnews.bg 2017-03-29 22:59:31

  Според чл. 176а, ал. 2 КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е ОТПАДНАЛА причината за неползването му. При Вас причината ще отпадне, когато ще се върнете на работа след майчинството за второто дете. - Вижте третия въпрос от цитираните в статията въпроси и отговори от МТСП

 77. Avatar
  жени 2017-03-29 10:54:56

  Искам да попитам, след като ми свърши майчинството веднага излязох болничен с второто дете ,губи ли ми се отпуската от първото

 78. Avatar
  петя 2017-03-14 08:05:01

  от 10 март съм в платен отпуск и едновремено с предизвестие за напускане от 3 м. ще получа ли някакво парично обезщетение по време на платения отпуск

 79. Avatar
  Теди 2017-03-13 09:44:07

  Здравейте!
  Моето дете скоро навършва 2г. Възнамерявам да ползвам 3 година майчинство!
  Имам доста дни полагаем платен отпуск как се изплаща той?
  Благодаря!

 80. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-10 23:20:02

  Вероятно сте помислили над варианта за прехвърляне на майчинството на бабата . Дали отговаряте на тези условия може да прочетете тук:http://accountingnews.bg/прехвърляне-на-майчинството-до-навършване-на-2-годишната-възраст-на-детето-59.html
  Иначе съгласно чл. 54 от КСО имате право на 50% майчинство , /когато майката не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) /- повече за документите:http://accountingnews.bg/документи-при-майчинство-91.html
  Относно закрила при уволнение- прочетете чл. 333. от КТ
  В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
  ........

 81. Avatar
  Исмаилова 2017-03-10 15:31:01

  Здравейте, първата год. от майчинството ми изтича на 07.04.2017г. мисля да се връщам на работа, а детето ми ще е в грижите на баба му. Освен заплатата ще получавам ли някакъв % от майчинството?
  Ако по време на работа се закрие работното място какво става с остатъка от майчинстото ми?

 82. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-09 22:18:02

  Здравейте, обезщетението по чл. 224 се изплаща при прекратяване на правоотношението.

 83. Avatar
  Росица 2017-03-09 13:41:04

  Здравейте!
  Януари месец детето ми направи две годинки и от работата ме освободиха по взаимно съгласие.Натрупана отпуска по време на майчинство трябва да ми се плати(защото не съм я ползвала)но незнам в какъв срок.Шефа щял да ми я исплаща по 100лв. На месец но когато на него му е удобно.Брутото ми е 1094лв за отпуската

 84. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-08 20:33:53

  Правото на неизползвания отпуск за 2016 г се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неизползването му. При Вас тя отпада април 2017.Т.е до края на 2019 имате право да го използвате, без да го изгубите.

 85. Avatar
  Калина Иванова 2017-03-06 16:42:00

  Привет, задължително ли е да използвам платения си годишен отпуск след изтичане на първата година от майчинството ми. Излязох в майчинство март месец, родих на 26.04.2016. Ще се връщам след изтичане на първата година и ми казват, че задължително трябва да си пусна платения отпуск от минала година 2016. Задължително ли е това?

 86. Avatar
  пепи 2017-02-21 22:18:57

  здравейте и аз имам въпрос
  написах си молбата да ползвам платен отпуск за 80 дни от 7 януари съм в отпуск но не ми превеждат никакви пари
  въпроса ми е всеки месец ли се плаща или при напускане се изплаща цялата сума

 87. Avatar
  Мария 2017-01-03 12:08:57

  Здравейте,
  На 9.02.2017г. ми изтичат двете години майчинство. Преди да родя бях доста месеци в болничен.
  Не сме в добри отнощения с шефа и съм сигурна,че ще направи всичко възможно да ме прецака.
  Кога мислите е удачно да си подам молбата за полагаемият ми отпуск? Ако иска да прекратим трудови взаимоотношения по кой член ще е най-добре за мен?
  Благодаря!

 88. Avatar
  Accountingnews.bg 2016-12-11 13:57:09

  Ако смятате да напускате, неползваният отпуск следва да се заплати  от работодателя като обезщетение по чл. 224 от КТ  при прекратяване на трудовия договор. В противен случай, / ако останете на работа/, неизползваният отпуск може да се ПОЛЗВА до края на 2019г.

 89. Avatar
  вики 2016-12-07 17:33:52

  Здравейте сега на 2.1 2017г детето ми навършва 2 год. Искам да си ползвам отпуската и да ми я платят но нм шефа ли я плаща или нои и ако той не е съгласен какво да правя тъй като нямам и намерение да се връщам на раб при него

Напиши коментар