Парламентът прие на второ четене промените в данъчните закони, както и измененията в законите за социално подпомагане и за семейни помощи за деца

Парламентът прие на второ четене промените в данъчните закони, както и измененията в законите за социално подпомагане и за семейни помощи за деца

 

ЗДДФЛ

 • Данъчното облекчение за деца може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишната данъчна основа на родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод.
 • Това важи и в случай на лице, починало през данъчната година, и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител или роднина няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.
 • Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение

 

ЗДДС

 • Ставката от 9 на сто ДДС за книгите, периодичните издания и бебешките храни и пелени да стане постоянна. Намалената ставка трябваше да се прилага до края на 2022 г.
 • До края на 2023 г. се удължава прилагането на намалената ставка на ДДС от 9 на сто за туристическите, ресторантьорски и кетъринг услуги и за фитнесите
 • Нулевата ставка за хляба и брашното да бъде удължена до края на 2023 г. Според досегашните разпоредби на закона тя трябваше да се прилага само до 1 юли 2023 година

 

Закон за акцизите и данъчните складове 

 • Измененията  целят намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими за движение на акцизни стоки, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 година. Дължимият акциз се внася в държавния бюджет по сметка на Агенция "Митници" от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им, с изключение на случаите, когато стоките се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация, записаха народните представители.

 

Закона за семейни помощи за деца 

 • Еднократна помощ ще се дава на ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас. До момента еднократна помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022-23 година тя беше 300 лв.

 

 Закона за социалното подпомагане

 • Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. Сега социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход, който в момента е 75 лева.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  РАДОСЛАВА ДОНЧЕВА 2022-12-19 13:00:35

  А за ваучерите за храна? Правилата остават ли да важат и за цялата 2023 г.?
  Сумата 200 лв./месец ще остане ли?
  Правилата за раздаване ? Комулативно, ежемесечно?

Напиши коментар