От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина

От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, реши парламентът. Народното събрание прие на първо и на второ четене измененията в Закона за здравето.

Законопроектът цели да запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете, поставено под карантина.

Вносителите отбелязват, че според законодателството „детско заведение“ се отнася към деца до 7-годишна възраст. Така в обхвата не попадат училищата, което създава невъзможност за родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен за здрави деца, поставени под карантина. Вносителите обясняват, че според Закона за закрила на детето до 12-годишна възраст децата не могат да бъдат оставяни без надзор. Затова се предлага в допълнителните разпоредби за Закона за здравето да се включат и училищата.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар