Отпуски за обучение

автор: Ваня Иванова
 

Правото на ползване на отпуски за обучение е регламентиран в чл. 169-171а от Кодекса на труда, както и в чл. 51-53 от НРВПО

Отпуските на учащите се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

Видове

Платен отпуск за обучение /чл. 169 КТ/

Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на:

25 работни дни платен отпуск за всяка учебна година.
30 работни дни платен отпуск еднократно за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
• 6 месеца платен отпуск еднократно за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка
• 12 месеца за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" 

Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.

Особености

  • За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и

2. да има съгласие на работодателя

 

Това е част от статия от нашата платена платформа ZnamKak.com. Влез и прочети до края, заслужава си!

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар