Отговор на казус №6


Съгласно чл. 4. (8) от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подават декларации образец № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

Съгласно чл. 4. (9 ) Това не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:

1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец; или

2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, след 31 декември 2015 г. и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

 

Какво означава това на практика:

Имаме лице, осигурено на максималния ОД по чл.4 ал. 1 от КСО / на трудов договор/. Същия месец получава и доход от извънтрудово правоотношение. Попълва ли се Декл. обр. 1 за лицето с вид осигурен 14 ?

1. Ако по трудово правоотношение лицето НЯМА пълен месец - Д1 за вид осигурен 14 се попълва и дните се посочват в поле 16.4 на Декл. 1

Примерът от казус №6 :Осигурителният доход на лице по чл.4 ал. 1 от КСО / на трудов договор/ от 01 до 15 юли е бил 3000 лв. / МАХ ОД/ Същия месец получава и доход от извънтрудово правоотношение за 22 и 23 юли в размер на 1000 лв.

Възложителят има задължение на подаде Декл. обр. 1, независимо че лицето е било осиг. на макс. ОД. 

 

2. Ако по трудово правоотношение лицето ИМА пълен месец - Декл. обр.1 за вид осигурен 14 НЕ се попълва

Пример: Осигурителният доход на лице по чл.4 ал. 1 от КСО / на трудов договор/ за целия месец юли е бил 3000 лв. / МАХ ОД/ Същия месец получава и доход от извънтрудово правоотношение за 22 и 23 юли в размер на 1000 лв. Възложителят няма задължение на подава Декл. обр. 1. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар