Осигуряване на СОЛ, упражняващо повече от една дейност в това качество

 


Ако все още се чудите какво е това подкаст , това са кратки аудио файлове, които може да слушате по всяко време. В тях Ви разказваме нещо полезно и кратко по дадена счетоводна тема, която е част статия от ZnamKaк- нашата счетоводна платформа. Самите епизоди са дълги не повече от 3-4 минути- съвсем кратко време, което можете да споделите докато пиете кафе или сте на плажа. Идеята ни е да Ви казваме винаги нещо важно, което сигурно го знаете, а ние ще Ви помогнем да го затвърдите. А ако не сте го знаели, ще сме щастливи да го научите от нас.
Днес ще коментирам едно често срещата ситуация със СОЛ

 

Самоосигуряващо се лице упражнява дейност в “X“ ООД. Съответно за него всеки месец, дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигурителни вноски.
Същото лице става съдружник и управител в „Y“ ООД. Възнамерява да започне да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице и в това дружество.
Следва ли „Y“ ООД всеки месец да подава декларация образец №1 за това лице, след като същото се осигурява в “X“ ООД ?

СЛУШАЙТЕ, ще Ви отнеме не повече 3 минути и половина

ЛИНКОВЕ, където да прочетете повече

Осигуряване на СОЛ, упражняващо повече от една дейност в това качество - (znamkak.com)

Попълване на ОКД 5 когато самоосигуряващите се извършват повече от една дейност като такива - (znamkak.com)

Кога се използва код за вид осигурен 90 в Декларация обр.1 - (znamkak.com)

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар