Осигуровки в трансгранични ситуации и издаване на удостоверение А1- семинар с Димитър Бойчев

Командировате ли лица в ЕС? Предметът на Вашата фирма включва ли работа в чужбина? Имате ли наети международни шофьори, морски лица, чужденци?

Заповядайте на нашия семинар:

Осигуровки в трансгранични ситуации и издаване на удостоверение А1-  семинар с Димитър Бойчев

 

Какво ще научите, ако дойдете на него:

 • Кога се прилагат регламентите на ЕС и спогодбите за социална сигурност ?
 • Какво представлява трансгранична ситуация?
 • Как се определя приложимо осигурително законодателство при работа в ЕС и извън ЕС?
 • Какво представлява Удостоверение А1?
 • Изисквания за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в ЕС ?
 • Каква е разликата между командироването от работата в различни държави от ЕС?
 • Каква е процедурата при подаване на искане за Удостоверение А1, включително  за международни шофьори?
 • Кога се издава Удостоверение А1 по изключение?
 • Какви осигуровки се дължат при командировки на персонал в чужбина, включително и при международен транспорт?
 • Как се определя осигурителния доход на работници или служители, командировани в чужбина?
 • Как  са регламентирани разходите за пътни, дневни и квартирни пари за целите на осигуряването?
 • Как се третират официалните празници на Република България при командироване в чужбина за целите на осигуряването ?
 • Какво е специфичното при определяне на приложивото осигурително законодателство  на морските лица?
 • Как следва да се осигуряват чужденците от трети страни при работа в България?
 • Как следва да се осигуряват българските граждани при работа в трети страни?

За нашия лектор:

Димитър Бойчев е консултант по социално и здравно осигуряване. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП . За допълнителна информация http://osigurovkite.com/.

 

Място и дата на провеждане:

Бургас,  7 октомври, събота  , Започваме в 10:30

Зала №1 в Експо център Флора

Продължителност: 4 часа

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 89 лв.

Ако направите регистрация до 25 септември: цена 79 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма :

10% търговска отстъпка от цената

Изпратете Вашите данни на  нашия и-мейл office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура.

Тел. за връзка: 0888298382

 

Програма на семинара:

Ако сме предизвикали Вашия интерес, прегледайте програмата  по-долу:

ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ И
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 –
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ И ПРИМЕРИ ОТ
ПРАКТИКАТА:


1. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕС ЗА КООРДИНАЦИЯ НА
СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

- Приложно поле;

- Основно правило;

- Морски лица;

- Командировани лица;

- Лица, работещи в различни
държави-членки на ЕС;

- Изключения.

 2. СПОГОДБИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ПО
КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА

- Държави, с които България прилага
спогодби;

- Персонален и материален обхват;

- Различни ситуации на трансгранична
трудова активност;


3. СИТУАЦИИ, НЕОБХВАНАТИ ОТ
РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС И СПОГОДБА ЗА
СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


 - Обща характеристика;

- Приложимост на националното
осигурително законодателство;

- Примери от практиката


4.  ДИСКУСИЯ - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И КАЗУСИ
 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар