Обсъжда се формула за определяне на максималния осигурителен доход

От правителствената пресслужба ни информират, че се е провела неформална дискусия в Министерския съвет, в която са се включили премиерът, министри и зам. министри, работодателски организации, сдружения от ИТ сектора и двата големи синдиката.

Обсъдено е, максималният осигурителен доход да се определя по формула, а не административно със Закона за бюджета. Тя ще почива на обективни критерии, определени от държавата и всички заинтересовани страни. Работна група с участието на техни представители ще събира конкретни предложения за такива критерии. Предложенията ще бъдат внесени за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Идеята е през следващите години максималният осигурителен доход да се определя по ясен подход, който да гарантира предвидимост.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар