Обнародвани са образците на декларациите за данъчни облекчения за деца и служебната бележка по чл. 45 ал. 1 ЗДДФЛ

В Държавен вестник брой: 96, от дата 17.11.2023 г. са обнародвани образците на:


1. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.: 

http://dv.parliament.bg/DVPics/2023/96_23/8187.pdf

 

2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г. : 

http://dv.parliament.bg/DVPics/2023/96_23/8188.pdf

 

3. Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

http://dv.parliament.bg/DVPics/2023/96_23/8189.pdf


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар