Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220, ал.1 от КТ

автор: Ваня Иванова

Съгласно чл. 326 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Често се случва работникът да си е намерил друга работа и да иска да напусне незабавно за да може да постъпи на новото работно място, без да е спазил срока на предизвестието или на част от него.

В този случай той дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното  трудово възнаграждение  за неспазения срок на предизвестието.

Основание за това е чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда

Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждениена работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Как следва да се изчисли обезщетението по чл. 220, ал.1:

Съгласно чл. 228. (1) КТ Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.(Чл. 19. , ал.1 отНСОРЗ)

Моментът на възникване на основанието за съответното обезщетение е датата на напускане на лицето, т.е датата, считано от която лицето не е на работа.

Когато тази дата е по средата на месеца- се взима като база брутното  трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение

 Когато лицето е работило цял месец и считано от първа дата на следващияне е на работа -се взима като база последното получено от работника или служителя месечно брутно трудововъзнаграждение

Ако срокът на предизвестието е 30 календарни дни и този срок няма да се спази изцяло, размерът на обезщетението ще се изчисли, като се има предвид колко работни дни  има в тези 30 календарни дни и колко работни дни няма да се отработят от тези 30 календарни дни.

Пример:

 Лицето работи до 07.09.2016, считано от 08.09.2016 то напуска. Има отправено  30 дневно предизвестие, считано от 01.09.2016. Брутното му трудово възнаграждение за м. 08 е 500 лв.

 1. Работни дни месец 08=23. Среднодневно брутно трудово възнаграждение е 500/23=21.74

 2. Ако беше отработил пълния срок на предизвестието, последният му работен ден щеше да е 30.09./30 календарни дни/. За месец 09 е отработило само 3 работни дни, следователно дължи обезщетение за 17 неотработени

 3. Сумата на обезщетението е 17*21.74=369.58

   

Може ли обезщетението за неспазено предизвестие да се удържи от последното възнаграждение на лицето ?

Не може

Когато работникът  е заявил на работодателя, че иска да напусне без да спази предизвестието си и дължи обезщетение за това,  възникват две насрещни  вземания:

Работодателят дължи на работника трудово възнаграждение

Работникът дължи на работодателя обезщетение

Съгласно  чл. 272 от Кодекса на труда,  без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за получени аванси, надвзети суми вследствие на технически грешки, данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение, осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни рискове, запори, наложени по съответния ред, удръжки в случая по чл. 210, ал. 4.

Това на практика означава, че за да  може работодателят да получи дължимото  обезщетение за неспазено предизвестие от страна на работника, той трябва да го изплати доброволно.

Ако не пожелае доброволно да го внесе, работодателят   може да търси получаването му само по съдебен ред.

Давностният  срок, предвиден в чл. 358, ал. 1, т. 3 от КТ, за предявяването на такъв иск е 3 години.

 

/Илюстрация:Designed by Freepik/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

40 Коментари

 1. Avatar
  калчо калев 2023-08-10 09:35:59

  Здравейте,
  в какъв срок работодателят трябва да изплати обезщетение на основание чл.220,ал.1 от КТ?

 2. Avatar
  Дора Атанасова 2023-04-07 09:49:39

  Лице, с предизвестие и освободено от 01.04 по чл.328 ал. 1 т.3 не отработва предизвестие. С коя заплата му се начислява неотработеното предизвестие от 30 д по чл.220?

 3. Avatar
  Симона Кънева 2022-10-30 19:39:27

  Здравейте, мой приятел си пусна предизвестие за напускане днес (30.10.2022). Той трябва да вземе авнас на 1во число и заплата на 15то число. Мисълта ми е дали той ще си получи парите на 1ви и 15ти ноември или ще му ги заплатят накуп след изтичане на предизвестието?

 4. Avatar
  Калина Милошева 2022-10-07 14:24:21

  Здравейте!На06.10.2022 отидох на работа,но бях освободена от управителя на фирмата без предизвестие от 30 дни!Какво обезщетение трябва да ми бъде изплатено!Благодаря!

 5. Avatar
  Svetlana Grisheva 2022-08-09 11:12:06

  Zdr. Napusnah bez predizvestie na 14.07. kakvo se sluchva s plateniqt godishen otpusk, koito mi se polaga? Blagodarq

 6. Avatar
  Асен Русанов 2022-08-08 08:22:57

  Напуснах без предизвестие но искам пак да се върна на същата работа дали ще ме вземят

 7. Avatar
  Ивелин 2022-04-28 17:22:46

  Как съдът ще ми първите

 8. Avatar
  Иван Драгоев 2021-11-19 16:03:45

  В какъв срок трябва да се изплати неустойката към работодателя (плащане по банков път) ?

 9. Avatar
  Албена Стоянова 2021-10-23 16:12:24

  Какви са санкциите ако напусна без предизвестие ,след заплата на другия ден?

 10. Avatar
  Иван Пешев 2021-10-18 10:45:12

  Последните 9 години работя в компания, която има двойно счетоводство и съответно се полчува официално по банков път и друга сума на ръка, която фигурира единствено във вътрешен портал на фирмата. Получих оферта за работа при която всичко е легално и съм на път да се преместя. В момента срока на предизвестие ми е 2 месеца (45 работни дни).
  Понеже ме мотаха че се опитаха да ми направят контра оферта и минаха 15 дена, но на другото място казах да, че да не изпусна шанса си и искам да заплатя около 30 дни и да карам като предизвестие около 15 реално. За последния месец парите на ръка не ги очаквам да ги получа, но въпроса е че искам да изплатя предизвестие само на официалните доходи, които реално са 50% от общата сума.
  Въпроса е как да направя така, че реално да си получа заплатата и да заплатя само удръжката на база официални доходи.

 11. Avatar
  Славка Вълчанова 2021-09-28 23:07:04

  По какъв начин трябва да бъда освободена от работа навърших 61 г и 8 месеца на 22 09 2021 г на постоянен трудов договор съм
  Не са ми връчили предизвестие аз също не съм подала молба за напускане Днес служителка та 28 09 2021 г дойде при мен и ми каза че трябва да подам молба да бъда освободена от 1 10 2021 г и кмета казал че на 1 10 няма да съм на работа вече няма да ми изплати и обезщетение работила съм 42 години в Община Чирпан само тук без да съм работила другаде
  Реьно ли е това да подам молба днес и утре вече да съм освободена
  Може ли да си подам молбата по късно когато реша и да ползвам обезщетение по чл 220 от Кодекса на труда
  Ще трябва ли да го работя 1медец или веднага ще бъда одвободема

 12. Avatar
  Стефка Иванова 2021-09-13 11:06:42

  След едноседмична отпуска,работодателя ме принуди да пусна заявление за напускане без предизвестие.Какви са ми правата

 13. Avatar
  Ха ха 2021-08-04 08:48:50

  Закона е безсмислен в частта която казва, че не може да се одържи от последното възнаграждение. Никой няма да изплати последната заплата и ще чака да му внесат доброволно обезщетение!!!

 14. Avatar
  Valeri borisov 2020-11-13 01:08:24

  Zdraveite napusnax rabota bes predizvestie_dali shte MI prvedat parite

 15. Avatar
  Христина Цветкова 2020-10-22 14:28:12

  Мога ли да използвам годишният си отпуск по време на предизвестие за прекратяване на договора и може ли фирмата да ми откаже тези полагаеми 15 дни

 16. Avatar
  Христина Цветкова 2020-10-22 14:24:59

  Здравейте, получих повишение, но вече трети месец не ми предоставят допълнително споразумение, отлага се постоянно във времето, излязох в болничен поради сериозно заболяване и сега разбирам че ,първо за предходен месец от 26 работни дни по 10-12 часа на ден работодателя ще ми изплати парите по предходната заемана длъжност от мен,тоест минималната работна заплата. Като остатъка от парите около 500 лева щяла съм да получа като се върна от болничен . Въпросът ми е мога ли да напусна без едномесечно предизвестие тъй като не са спазили уговорката ни , а имам и документи които доказват че съм била управител, или съм длъжна да изработят тези 30 дни при минимална работна заплата и неизплатени допълнителни часове на труд. Благодаря.

 17. Avatar
  Иван Тодоров 2020-09-09 07:00:30

  Какъв документ трябва да предостави работодателя за сумата по дължимото обезщетение от работника при неспазено предизвестие?

 18. Avatar
  Валентина 2020-07-31 17:11:51

  Здравейте ,некоректност от работодателя,не ми удължи отпуската а имахме уговорка,заминах извън пределите на нашата страна и обеща да ми я удължи.След телефоннен разговор ми каза като се върнеш подай молба за напускане,не мога да те съкратя ,защото нямам човек на твоети място.Въпросът ми е каква молба да подам по кой член и да я пусна ли от държавата в кояъи съм с обратна разписка,също и имам ли право на обещетение (назад с два месеца не са изплащани заплатите)

 19. Avatar
  Василева 2020-07-02 15:52:27

  Здравейте, благодаря за обобщената информация по темата. Въпросът ми е следният: Обезщетението по чл.220 ал.1 от КТ, се начислява във фиш-а за месеца на освобождаване от работа и се изплаща през месеца , следващ горецитирания / съгласно ТД и начин на плащане на РЗ/?? Или се изплаща в деня на освобождаване и какъв е механизма? Благодаря предварително, ако получа отговор на този въпрос.

 20. Avatar
  трз 2020-06-09 13:58:07

  Трендафила Шуманова:
  Обезщетение в размер на 500,80 лв /при брутна заплата 610 лв/ е обезщение по чл. 222, ал. 1 - защото са ти прекратили договора заради намаляване обема на работа. Вероятно си се записала на борсата, тогава задължително искат да е изплатено от работодателя това обезщетение преди да започне да ти плаща НОИ.
  Конкретно по въпроса ти, не знаем какво си подписала при напускане, може да е оформено, че си ползвала полагаемите ти се 5 дни за януари-март (ако си на обичайните 20 дни/годишно), същото се отнася и за оформянето на предизвестието, виж с каква дата е и има ли 30 дни преди 01.04.2020

 21. Avatar
  трз 2020-06-09 13:44:36

  Вилма:
  Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Чл. 326. (2) Кодекс на труда

 22. Avatar
  ТРЕНДАФИЛА ШУМАНОВА 2020-06-08 17:47:56

  Съкратиха ме по чл 328, ал 1, т3 от КСО на 01,04,2020г Изплатиха ми 500лв на 05,05,2020г обещетение по предходния член ( брутна раб заплата 610) Към днешна дата обещетение за неползван годишен отпуск за месеците януари, февруари и март още не съм получила Въпросът ми е: полага ли ми се още едно обещетение за липса на предупреждение и ако ДА как да си го поискам? (покана за доброволно изпълнение)?

 23. Avatar
  Вилма 2020-06-04 10:06:41

  Имам срочен договор с изпитателен срок 6 месеца мога ли да напусна без предизвестие

 24. Avatar
  Таня 2020-02-14 23:45:06

  Напуснах без предизвестие,просто не се явиха на работа, работодателят трябва ли да ми плати заплатата за последният месец.

 25. Avatar
  дОНИ 2019-06-14 09:28:38

  Ако работодателят е некоректен и нарушава психическата неприкосновеност на работника въпреки,че договора е безсрочен в полза на работодателя с едномесечно предизвестие,има ли право работника да напусне без предизвестие без да заплаща обезщетение?

 26. Avatar
  Светломира георгиева 2019-04-20 14:24:27

  Работих в Детска градина две седмици като помощник възпитател. Напуснах но не спасих едномесечния срок за прекратяване на трудовото предизвестие. Каква сума дължа като обещетение

 27. Avatar
  Митко 2019-03-11 17:35:30

  Ами служител, който е в изпитателен срок от 6м. може ли да напуска без предизвестие? И за него важи ли тази процедура?
  МОЛЯ ЗА ОТГОВОР

 28. Avatar
  петър кудев 2019-02-23 10:24:06

  Редно ли е в договорът за постъпване на работа да има клауза,че ако напусна в рамките на една година дължа обещетение на работодателя 3 брутни заплати.Като примерно съм спазил 3 месечно предизвестие и е примернд на седмият месец.

 29. Avatar
  Калин Найденов 2018-11-15 17:39:00

  Социални и здравни осигуровки удържат ли се от обезщетението за неспазено предизвестие?

 30. Avatar
  Росица Богданова 2018-07-17 17:01:25

  Напуснах работа без предизвестие за напускане. Въпросът ми е:Има ли право работодателят да не ми даде заплатата или трябва да ми изплати поне половината

 31. Avatar
  Стефан 2018-06-21 21:13:27

  В моя случай искам да напусна с предизвестие, което не мога да спазя изцяло, но тъй като съм със сочен договор, 6м. и предизвестието трябва да е 3 месеца а аз ще работя 15 дни, на тази работа съм месец и половина.
  Това значи ли че дължа 2 месеца и половина неустойка

 32. Avatar
  Валери Асенов 2018-03-22 10:06:15

  Получих предизвестие на 06.03.2018,че ме съкращават по чл.328ал.1т.2.Но на 15.03 ми връчиха заповед за прекратяване на договора.Колко обезщетение ми дължи в този случай?

 33. Avatar
  accountingnews.bg 2018-02-08 22:09:50

  Чл. 314. КТ Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи
  Чл. 317. КТ Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи.
  (2) Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.
  (3) Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.
  При невъзможност служителят да бъде преместен на подходяща работа както и при отказ на лицето да приеме подходящата за неговото здравословно състояние работа или длъжност, работодателят прекратява трудовият договор без предизвестие на основание чл.325 ал.1 т9 и чл.330 ал.2 т.5 от Кодекса на труда.

 34. Avatar
  Ani georgieva 2018-02-08 08:38:50

  Бях в болничен 6м.след което се явих на телк и ми дадоха 52% с право на работа аз не мога да продължа да работя тази работа поради здравословни проблеми но от работата искат да ме освободят по взаимно съгласие което не ме устроива бихте ли ми дали съвет

 35. Avatar
  Ani georgieva 2018-02-08 08:38:15

  Бях в болничен 6м.след което се явих на телк и ми дадоха 52% с право на работа аз не мога да продължа да работя тази работа поради здравословни проблеми но от работата искат да ме освободят по взаимно съгласие което не ме устроива бихте ли ми дали съвет

 36. Avatar
  Ани Георгиева 2018-01-24 18:35:23

  Аз като съм с телк и искам да напусна дължа ли нещо на работодателя

 37. Avatar
  Женя 2017-11-24 10:56:29

  Въпросът ми е ако работодателя прекрати предсрочно, т.е. прекъсне своето предизвестие по чл.328 веднага ли дължи обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ и трябва ли да го начисли към обезщетението на служителя или и той така просто си му го дължи. и Също така ако не с пазен срока на предизвестието по чл.326 или чл.328 по какъв член ще освободим човека?

 38. Avatar
  Таен 2017-10-20 00:24:52

  Добре написано - благодаря !

 39. Avatar
  марина георгиева 2017-09-22 13:59:25

  Работя в децка градина като пом.готвач от 11.09.2017г.тъй като ми се обадиха на друго място за работа,подадох молба за напускане а на следвашия ден отидох и си оттеглих молбата.сега ми се обадиха да заминавам за гърция и пак трябва да подавам молба за напускане.става много неудобно.ако си тръгна без да подавам молба

 40. Avatar
  Люба Петрова 2016-09-28 12:04:15

  Страхотно , написано е достъпно , лесно за разбиране , примерът в края на статията завършва изцяло пояснението относно въпроса .Уникално

Напиши коментар