Новостите в осигуряването и трудовите отношения през 2020 г.- семинар в Бургас

В началото на всяка година бързо трябва да влезем в час с новите промени в ТРЗ-то.
Искате ли сигурни и спокойни да започнете Новата 2020 г.?
 
Елате на семинар в Бургас:

 

Новостите в осигуряването и трудовите отношения през 2020 г.

Лектори:

Теодора Дичева  – експерт по трудово право

Катя Кашъмова   Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

 

Основни акценти

  • Социално и здравно осигуряване през 2020 г.

1. Социално и здравно осигуряване 2020 год.

2. Закон за бюджета на ДОО 2020

3. Закон за бюджета на НЗОК 2020

4. Актуални въпроси и примери от осигурителната практика и КСО. 

5. Често срещани грешки при попълване на декларация образец 1 и декларация образец 6.

 

  • Нови моменти в трудовите отношения

1. Преглед на задълженията в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждане, Закона за здравословни и безопасни условия на труд за работодателите и длъжностните лица в предприятието в началото на годината. Сроковете за тяхно изпълнение;

2. Прилагане на новия Закон за хората с увреждания: начини за изпълнение на квотите, начини за освобождаване от квоти, прилагане на алтернативни мерки за заетост. Заплащане на компенсационни вноски – от кой момент се дължат и срок за изплащане. Практика на ГИТ и МТСП.

3. Коментар на проекта на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба. Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси.

4. Новото Тълкувателно решение №1/ 02.12.2019 г. за трудовата книжка. Какво е важно да знаят работодателите във връзка с оформянето и предаването на трудовата книжка на работника, при прекратяване на трудовото правоотношение. 

 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 18 януари  2020 г., събота
Започваме в 9:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 2

Продължителност: целодневен

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 159 лв.

В таксата са включени материали за курса, сандвичи и кафе.

ВАЖНО ! Ако се регистрирате за повече от 1 семинар през януари , ще получите от нас  три коледни подаръка:

1. БОНУС от 25 лв. намаление в цената на семинар, ако участваш в повече от 1 събитие
2. ПОДАРЪК - календар за 2020 г. , специално създаден за счетоводители
3. ЕЛЕКТРОННА КНИГА, в която описваме най-често задаваните въпроси относно отпуските

Освен този, през януари ще проведем:

  • Задължения на платците на доходи за 2019. Промени в ЗДДФЛ 2020. , лектор:Евгения Попова, повече инфо ТУК 
  • Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. , лектор: Валентина Василева, повече инфо ТУК 


 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар