Нови прагове за деклариране по системата Интрастат за 2024

Председателят на НСИ със Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г.:

за вътресъюзен внос – 1 650 000,00 лв.
за вътресъюзен износ – 1 900 000,00 лв.
Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. са:

за вътресъюзен внос – 16 000 000 лв.
за вътресъюзен износ – 37 200 000 лв.
Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 500,00 лв.

Заповедта е обнародвана в бр.91 на Държавен вестник от 31.10.2023 година.  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар