Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас

 

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. А от 12.01.2019 влезе в сила Правилникът за неговото прилагане

Сред категориите задължени лица попадат регистрираните одитори, счетоводителите, адвокатите, данъчни консултанти, търговците на едро, брокери на недвижими имоти, политически фигури

Какво е най-важното, което трябва да знаем за този закон и за правилника за неговото прилагане?

Елате на семинар в Бургас:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас

За да научите:

  • Какво се очаква от задължените лица по ЗМИП като превенция срещу "изпирането на пари" ?
  • Какъв е изцяло новият подход по отношение на оценката и анализа на риска ?
  • Кога задължително трябва да приложим комплексна проверка ?
  • Как да подходим към изготвянето на вътрешните си правила по ЗМИП ?

Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

За лектора: Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.


Място и дата на провеждане:
Бургас, 02.02 2019 г., събота
Започваме в 9:30 часа,
Експо Център Флора. Зала № 6
Продължителност: еднодневен

 

Програма на семинара:

І. Въведение

ІІ. Обхват на новата регулация:
1. Цели
2. Приложимост
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти
2. Идентификация и проверка на действителния собственик
3. Установяване на търговските или професионални отношения

ІV. Текущ мониторинг:
1. Събиране на информация
2. Съхраняване на информация
3. Защита на информацията

V. Разкриване на информация

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП

VІІ. Санкции
 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

 

Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар