Новите промени в Наредба Н18 - дали да „ изхвърлим " касовите книги ?

гост-автор: Данко Мицев

1. Производителите на фискални устройства са задължени до 30.10.2019 г. да предоставят за одобрение в БИМ промяна във фърмуера на устройствата, които вече имат разрешително за експлоатация и работят в търговските обекти. Промените, които трябва да направят са следните:

  • Автоматично ГЕНЕРИРАНЕ на дневен финансов отчет от фискалното устройство в края на деня и записването му във фискалната памет, ако такъв вече не е ОТПЕЧАТАН от търговеца. Същественото тук е, че отчета се ГЕНЕРИРА автоматично, а не се ОТПЕЧАТВА, т.е. избор на търговеца е как да си води отчетността. НАП изисква устройствата да записват дневен отчет за всеки ден, ако има въведени обороти, и касови операции в устройството и той да бъде предаван към сървъра на НАП по определен ред.

 

  • Да се създаде възможност за достъп на производителите на фискалните устройства до фърмуера им дистанционно, чрез използване на втория комуникационен канал на SIM-картата. През първия канал се осъществява комуникацията с НАП.

Това означава, че по определен и одобрен от БИМ начин ще могат да бъдат променяни версиите на фърмуера, след одобрението им от БИМ дистанционно, без устройствата да напускат търговския обект. Дистанционно могат да бъдат и осъществявани и голяма част от операциите, необходими за експлоатацията на фискалните устройства, за които сега е необходима намеса на сервизен техник или носене на устройствата в сервизи.

Може да се предостави на търговеца по изрично негово желание да получава дистанционен достъп до устройствата в търговските си обекти и да получава отчети от всички регистри в устройствата, както и да осъществява програмиране на параметри в устройствата, които са достъпни от потребителския им интерфейс (департаменти, артикули, цени, баркодове, данни за клиенти и фактури и др.) Това обаче може да се предоставя САМО от производителите на фискални устройства през специални портали и след договаряне с търговеца, собственик на устройствата.

Производителите на фискални устройства могат да предоставят дистанционен достъп на сервизните техници само за ограничен набор от операции с фискалните устройства, като сверяване на час, дистанционно подновяване на договор и др. Като коментар ще кажа, че в голямата си част сервизирането на фискални устройства в специални сервизи клони към приключване в не толкова далечно бъдеще. Те и в момента в голяма степен са в ролята на кол-центрове за помощ в експлоатацията на фискални устройства.

2. Собствениците на фискални устройства трябва да променят фърмуерите им до 31.03.2020 г.

До извършване на промяната са задължени да отпечатват дневен финансов отчет за всеки ден ,в който има оборот или са извършени касови операции. Отчетите трябва да се съхраняват в угледен вид и да се предоставят при поискване от НАП. Как ще го правят е техен избор.

Не са задължени да отпечатват месечен отчет от 1-во до 7-мо число и да го съхраняват. Техен избор е как да си водят отчетността на фискалните устройства.

Единственото задължение е да се води Регистър на ръчните касови бележки, които могат да се използват в ситуация единствено на невъзможност за ползване на фискално устройство в търговския обект. Технологията на воденето на такъв регистър е също техен избор. На хартиен или електронен носител. Мнението ми е, че в този регистър за всеки ден е необходимо да се вписва дали са ползвани и ако са ползвани опис на номерата на бележките, или не са ползвани ръчни бележки, както това сега се прави в касовите книги и е нужен подпис на попълващия регистъра.

3. Ползвайте си сегашните касови книги. Те са доста добър начин да си водите точна отчетност на фискалните устройства и да предоставяте информация за тях при поискване. Предимство е, че няма да ви глобяват за пропуснат отчет в срок или за некоректно попълване и не забравяйте, че фискалните устройства се повреждат и липсата на отчети може да се превърне в сериозен проблем. 
 

Данко Мицев е автор на повечето статии относно промените в Наредба Н-18 в Акаунтинг нюз.  Собственик и управител на ДСОФТ ООД гр.Бургас. Учредител на БАРБС (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер https://babsd.org/). От 1996 г. създава и внедрява собствен софтуер за управление и оптимизиране на търговски обекти, счетоводни системи и производствени предприятия.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар