Нова версия на програмния продукт "Трудови договори"

На страницата НАП е поместена информация за актуализация на програмен продукт „Трудови договори” за 2017 г., с включена Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 май 2017 г.

Каква е промяната?

Със заповед РД 01-300/25.04.2017, считано от 01 май 2017 се допълва Националната класификация на професиите и длъжностите,2011 г. с длъжността „Младши следовател” с код 2611 7025
 

Създадена е възможност за съхраняване на документите във файлове (с разширение .NDR). Изполването на тази възможност е описано в ръководството за потребителя – UserGuide_2_1.doc


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар