Нова версия на програмния продукт "Трудови договори" за 2018 г.

На сайта на НАП е поместено съобщение, че е актуализиран е програмен продукт „Трудови договори” - версия 2_3, с включена номенклатура "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от 01.01.2018 г.


Каква точно е промяната?


В сайта на МТСП е поместена заповед № РД01-1015 2017 на Министъра на труда и социалната политика.
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.,се въвеждат се нови длъжностни наименования и се променят някои длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.,

Кои са новите длъжности:
 

Кои са променените длъжности:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар