Нова версия на програма на НОИ за болничните, в сила от 01.08.2016

На страницата на НОИ, раздел Софтуер е публикувана нова версия на Самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО- в сила от 01.08.2016.

Какви са основните промени:

За Приложение №9 и Приложение №10 са въведени допълнителни контроли в следните точки:

В точка 7. Дата, считано от която правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено- Не е допустимо едновременно да е попълнена и т. 8. Дата, считано от която осигуряването на лицето е прекъснато.

В точка 8. Дата, считано от която осигуряването на лицето е прекъснато -  Не е допустимо едновременно да е попълнена и т. 7. Дата, считано от която правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

Контролите в Приложене№11 са без промяна.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Рони 24.... 2019-09-09 12:07:52

    За какво ли бяха всички тия изменения..... ????

Напиши коментар