На първо четене: Минималната заплата става 850 лв. през 2023 г.

Днес депутатите приеха на първо четене промени в Кодекса на труда относно минималната работна заплата. 

Тя ще се определя до 31 октомври на настоящата година и ще бъде в размер не по-малък от 50 на сто от брутната средна заплата за страната за периода от дванайсетте месеца, предхождащи определянето й.

Към момента това би означавало минимален размер от 850 лева, се посочва в мотивите.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар