Народното събрание прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната

Народното събрание реши минималната работна заплата за страната за следващата календарна година да се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Парламентът прие на второ четене изменения в Кодекса на труда.

Размерът на минималната работна заплата не може да е по-нисък от определения за предходната година, регламентират измененията.

Механизмът за определяне на минималната работна заплата ще влезе в сила от началото на следващата година.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар