НАП подготвя въпросник дали използваме софтуер за управление на продажбите.

Днес в една от големите социални  групи за счетоводители - Професионална счетоводна общност беше публикуван пост, в който НАП информира, че подготвя въпросник, чиято цел е да помогне на крайните потребители да си отговорят на въпроса дали ползват софтуер за управление на продажбите по смисъла на Наредба Н-18 или друг някакъв софтуер. 

Версията на въпросника е работна и в момента на НАП е нобходима обратна връзка, дали всичко е разбираемо

РАБОТНА ВЕРСИЯ
В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който произвеждате/разпространявате или възнамерявате да използвате в търговските си обекти, трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., можете да отговорите на следните въпроси:

1. Използва ли се софтуерът в търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице изискване за издаване на ФБ, т.е. плаща се в брой, с дебитна или кредитна карта и др. (чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. )

2. Управлява ли този софтуер продажбите? Т.е.

2.1. Въвежда ли се информация за заявените от клиента стоки/услуги?
2.2. Поддържат ли се номенклатури, например на стоки, услуги, цени, операции, видове плащания, оператори (потребители), други
2.3. Генерира ли софтуерът обща сума на продажбата?
2.4. Позволява ли софтуерът избор на начин на плащане?
2.5. Отразява ли се извършеното плащане?
2.6. Отразява ли се приключването на продажбата (предоставянето на стоката/услугата)?
2.7. Създава ли се/отпечатва ли се документ за извършването на продажбата?

3. Съхранява ли се информацията в база данни?

4. Позволява ли софтуерът извеждане на справки за извършените продажби, например продадени артикули, платени суми по оператори за период от време и др.

5. Подава ли /получава ли софтуерът информация към/от други софтуери или модули, които реализират изцяло или частично функционалностите по т. 2, 3 и 4?

Ако отговорът на 1-ви въпрос е „да“ и са налице поне 5 положителни отговора на останалите 10 въпроса с номера 2.1 – 2.7, 3, 4 и 5, софтуерът попада в обхвата на определението за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.
и трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

Най-вероятно скоро трябва да очакваме окончателният въпросник да бъде публикуван на официалната страница на НАП

Илюстрация:Designed by Creativeart


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар