Намалено, непълно и удължено работно време

Днес ще си говорим за видовете работно време, които се различават от нормалната продължителност.

Съгласно чл. 136. от КТ работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.

Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.

 

Можете ли, без да се замисляте да ми кажете каква е разликата между намалено и непълно работно време ?

А налагало ли Ви си е да работите с удължено работно време ?

 

Слушай целия епизод!

Влез в ZnamKak.com и прочети повече:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар