Намалената ДДС ставка от 9 на сто ДДС за общата туристическа услуга и за фитнесите е в сила до 30 юни 2024 г.

Според промените в Закона за ДДС, приети от 49-ото Народно събрание през декември 2023 г.  и обнародвани в ДВ. бр.106 от 22.12.2023г., срокът за прилагане на 9% ДДС изтича на 30.06.2024 г. за:

  • доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници
  • доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Намалената ставка от 9% беше въведена през 2020 г. като временна мярка за възстановяване последиците от COVID-19. До 31 декември 2024 г. включително тя се отнася и за доставката на ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място и доставка за вкъщи.  

За доставките на книги, детски храни, пелени и други хигиенни артикули 9% ДДС ставка стана постоянна.

Припомняме становищата на НАП 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар