Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г.

Днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г.

В него са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики в страната.
В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха с мнозинство направените предложения.

Какво да очакваме накратко:
 

 • Максималният осигурителен доход скача от 2 600 на 3 000 лева.
 • Минималният осигурителен доход става от 510 на 560 лева. Ако бъде приет, минималният осигурителен доход за земеделските стопани драстично ще нарасне от 350 на 560 лв
 • За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове.
   
 • Въпреки, че се увеличават осигуровките, няма да се промени сумата за майчинство за втората година на детето. Тя остава 380 лв.
   
 • Промяна няма и при минимално обезщетение при безработица- 9 лв. на ден
   
 • В проекта на бюджета е заложено от 1 юли 2019 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 година вкл., да се увеличат 5,7 на сто.
   
 • Минималната пенсия се вдига – от 207,43 сега от 1 юли 2019 става 219,43
   
 • Социалната пенсия също ще нарасне- сега е 125,58- от 1 юли 2019 ще стане 132,74
   
 • Таванът на пенсиите от 1 януари се запазва на 910 лева, а от 1 юли се увеличава до 1200 лева. Мярката се отнася за всички пенсии без оглед на момента на отпускането.
   
 • Новите пенсии ще се изчисляват по нов начин –няма да се избират трите си най-силни години преди 1997г. Няма да се взема предвид и периодът между 1997г. и 1999г., а само осигуровките от 2000г. година насам. Изключение ще се прави за хората, които в този период имат по-малко от 3 години стаж.
 • Тежестта на всяка година стаж, при определяне размера на пенсията ще е 1.2% от догодина и няма да нараства. /трябваше плавно да расте, но властта се отказа и я замразява/

Въпреки, че максималният осигурителен доход се увеличава от януари, таванът на пенсиите ще скочи чак от юли. 
Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

---------

Източници: http://www.noi.bg/, https://www.investor.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар