Мярката 60/40 се удължава до септември 2021 г., продължава подкрепата за засегнати и затворени бизнеси

 

Работещите във временно затворените заради Сovid-19 икономически дейности от 2021 г. ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход
 

Правителството прие промени в Постановление № 325 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Съгласно измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г.

В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.
Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и продължаващото разпространение на COVID-19 в България правителството удължава срока за изплащане на финансова подкрепа на работниците и служителите в неплатен отпуск до 31.03.2021 г. Тя ще се изплаща за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която наетите са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и реда за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на месец март 2021 г. ( В следващите седмици правителството гарантира, че ще се вземе решение за прилагането й до септември 2021 г.)

Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности засегнати от разпространението от COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г.
Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.
Размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020г.
До 15 януари 2021г., работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.
Финансовите средства, необходими за реализация на мярката, ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Срокът за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в секторите „транспорт“, „хотелиерство и ресторантьорство“ и „туризъм“ се удължава до 31 март 2021 г

Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 март 2021 г. Това реши правителството с одобряването на промени в Решение № 429 за определяне на условията и реда за изплащане на финансова подкрепа по тази мярка за съхраняване на работните места в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като определеният бюджет е увеличен и ще бъде в размер на 80 млн. лв. Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

 

Източник https://www.mlsp.government.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Теодора Неделчева 2021-04-29 17:41:40

  Аз работя в шивашка фирма нямаме много работа и ме пуснаха отпуск за тази година 15 дни платен. Почнах да работя на 5април но нямоло за всички работа о работодателя ни каза иойто иска да напуска и не можел да ни съкрати защото кандидатства за 60 на 40 но работещи с договор от 1 април 2020 нямали право на тази помощ от държавата боквално остава ме в неплатен отпуск.

 2. Avatar
  КРИСТИНА НИКОЛОВА 2021-03-12 08:20:32

  ЗДРАВЕЙТЕ,
  СЛЕД КАТО МЯРКАТА \\\"ЗАПАЗИ МЕ\\\" Е ДЕЙСТВАЩА ДО 31.01.21 ЗА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ЗАЩО МИ ОТГОВОРИХА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТА ,ЧЕ НЯМАМ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ,ЗАЩОТО ИМА НОВА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА,СПОРЕД КОЯТО,СЛЕД КАТО СМЕ ПУСНАТИ ОТ 01.03.21 ДА РАБОТИМ,НЕ МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА МАРТ МЕСЕЦ.
  ПИТАМ-СЛЕД ПОЧТИ 5МЕСЕЦА ЗАТВОРЕНИ,ДАЖЕ И СЕГА ОТВОРЕНИ,КАК МОЖЕМ ДА ПЛАТИМ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ НА ЦЕЛИЯ СИ ПЕРСОНАЛ,ПРИ УСЛОВИЕ,ЧЕ ДАЖЕ НЕ РАБОТИМ НА ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
  МОЛЯ,КАЖЕТЕ МИ ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА МАРТ ПО НЯКОЯ ОТ МЕРКИТЕ
  ФИРМАТА МИ РАБОТИ С 12 СЛУЖИТЕЛИ/ОСТАНАЛИ ОТ 20/ И ИСКАМ ПОНЕ ТЯХ ДА ЗАПАЗЯ

Напиши коментар