Минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 12 лв. от 1 октомври 2020 г.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което прави ръст от 33%. Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 000 безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от правителството.

Паралелно с нарастването на минималния размер на обезщетението за безработица, от 1 октомври срокът за получаването му ще се удължи от 4 на 7 месеца. Промяната ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. Новата разпоредба ще се отрази положително на между 13 000 и 15 000 души средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември.

Двете мерки са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия. За тяхното изпълнение ще е необходим допълнителен разход в размер на 14 млн. лв. за 2020 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Димитрина Стефанова 2022-04-28 12:44:37

    Остават ми 7месеца до пенсионирането ще ме пратят ли на борсата за тези 7 месеца ако напусна работа по взаимно съгласие след като имам 44 години трудов стаж в една фирма без прекъсване?

  2. Avatar
    Павлина Лазарова 2021-02-14 08:28:04

    Регистрирах се на 5 януари 21г.напуснах по собствено желание какво и колко обещетение ще ми дадат?

Напиши коментар